Budowa II linii metra ? postępowanie dotyczące pozwolenia na użytkowanie

Już za chwilę nowe stacje metra M2 na Targówku – zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) wpłynęły cztery wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji II linii metra na Bemowie. Dokumentacja dostarczona przez inwestora była niekompletna. MWINB traktuje sprawę priorytetowo, jednak bez kompletnej i prawidłowej dokumentacji nie może wydać decyzji, która musi uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników metra. Kontrola na miejscu inwestycji jest możliwa dopiero po dostarczeniu niezbędnej i zgodnej z prawem dokumentacji.

W sprawie odbiorów stacji II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4, do  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) 12 maja br. wpłynęły dwa wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w zakresie szlaku D06 oraz stacji C05 rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – wynikającej z budowy.

Inwestor został wezwany do usunięcia braków formalnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

Wymagane uzupełnienia dotyczyły m.in.: właściwych oświadczeń kierownika budowy, właściwych oświadczeń inwestora, właściwych egzemplarzy kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z  naniesionymi zmianami wobec zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji, właściwej dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, (o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu (lub odstępstwach od tego projektu) sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, właściwych protokołów badań i sprawdzeń.

Obecnie MWINB w sprawie udzielenia pnu szlaku D06 weryfikuje przedłożone do wniosku oraz uzupełnione 17 czerwca br. dokumenty, natomiast w przedmiocie udzielenia pnu stacji C05, oczekuje na uzupełnienie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (pnu).

Ponadto 31 maja br. do MWINB wpłynęły kolejne 2 wnioski o udzielenie pnu w zakresie: szlaku D05 oraz stacji C04 z torami odstawczymi. 2 czerwca br. Inwestor został wezwany do usunięcia braków formalnych wniosku pnu, w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma (w trybie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Braki formalne dotyczyły m.in.: określenie właściwych działek, na których została zrealizowana ww. inwestycja.

10 czerwca br. do MWINB wpłynęły 2 odrębne pisma w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w zakresie szlaku D05 oraz stacji C04 objętych dwoma niezależnymi wnioskami. WINB 14 czerwca br. dwoma odrębnymi postanowieniami zawiesił na wniosek Inwestora postępowania w/w przedmiocie, które to następnie z wniosku inwestora z 17 czerwca br. postanowieniami z 20 czerwca br. odwiesił.

Na obecnym etapie WINB weryfikuje dokumenty przedłożone do wniosku w tym przedłożone przez Inwestora 21 czerwca br.

Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego jest sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Procedura obejmuje analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie. Dokumentacja odbiorowa każdego z wniosków to kilkanaście tomów projektów, map, zaświadczeń, oświadczeń, protokołów badań i sprawdzeń i wielu innych dokumentów. Dokumenty te powinny być przygotowane i podpisane przez uczestników procesu inwestycyjnego, tj. projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy stwierdzają i potwierdzają wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Inspektorzy nadzoru budowalnego natomiast całość dokumentacji sprawdzają pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa budowalnego, porównują zgodność inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z projektem, rysunkami zamiennymi, oświadczeniami i zaświadczeniami oraz protokołami badań i sprawdzeń a w razie potrzeby wzywają wykonawcę, projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego do złożenia wyjaśnień. Następnie w trakcie obowiązkowej kontroli dokładnie kontrolują tunele, wejścia, windy, klatki schodowe i inne pomieszczenia, obiekty i urządzenia towarzyszące stacji metra aby sprawdzić i potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Majówka na Mazowszu

Majówka na Mazowszu

Czas na majówkę! Przed nami długi weekend majowy. To idealny czas na odpoczynek i relaks na łonie natury. Warto również skorzystać z uroków [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 22 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

W tym roku przypada 81. rocznica powstania w getcie warszawskim. Aby uczcić pamięć Bohaterów, decyzją Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, w piątek 19 kwietnia br. [...]
0 komentarzy
Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. Kandydaci mogą [...]
0 komentarzy

Zapisz się na XV Memoriał Królaka w Warszawie!

W środę 1 maja 2024 (Święto Pracy) na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie odbędzie się XV Memoriał Stanisława Królaka 2024. Na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.