Budżet Mazowsza na 2022 rok przyjęty

Na co wydali pieniądze?

Pomimo drożyzny udało się znaleźć dodatkowe środki na najbardziej palące potrzeby. Szkolenie kadr medycznych, wsparcie psychiatrii, wsparcie przechodzenia na zielone źródła energii czy funkcjonowanie rad seniorów i młodzieży. Nie zabraknie też środków na przebudowy dróg.

  • Wzrost kosztów energii elektrycznej znacząco obciąża budżet województwa

  • Odpowiadają za to należące do Samorządu Koleje Mazowieckie, które wożą 20 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce

  • Pomimo to na kluczowe wydatki: transformację energetyczną, wsparcie dla seniorów i młodzieży, kształcenie kadr medycznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach znajdą się dodatkowe środki

 

Budżet Mazowsza na rok 2022 w liczbach bezwzględnych wzrósł. Niestety jeśli uwzględnimy wpływ inflacji oraz wzrost kosztów mediów, wtedy liczby nie wyglądają już tak imponująco. – Wynika to przede wszystkim z olbrzymich, drożyźnianych podwyżek cen energii elektrycznej i gazu, które nie mogą zostać bez wpływu na funkcjonowanie takich instytucji jak kolei, szpitale, instytucje kultury czy inne instytucje samorządowe, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. – tłumaczy Krzysztof Strzałkowski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w mazowieckim sejmiku. Jak zaznaczają radni mało kto zdaje sobie sprawę, jak duże są to przedsiębiorstwa. – Koleje mazowieckie wożą rocznie prawie 20 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce – wyjaśnia Strzałkowski. Kilkudziesięcioprocentowe podwyżki oznaczają znaczne ubytki w budżecie województwa.

Pomimo tych trudności w kasie województwa udało się znaleźć dodatkowe środki na programy, które uznane zostały za priorytetowe. Prawie 10 milionów złotych trafi na przebudowę skrzyżowań dróg wojewódzkich z powiatowymi i gminnymi. Tyle samo pieniędzy samorząd przeznaczy na dotowanie autobusów szkolnych. O połowę mniej zaś przeznaczone zostanie na nową inwestycję w kształcenie kadr medycznych. – Pandemia pokazała jakie mamy w kraju braki w szpitalach w związku z tym planowane jest powołanie policealnej szkoły medycznej w Wołominie – mówi Krzysztof Strzałkowski, inicjator poprawki do budżetu w tym zakresie. Podczas dzisiejszych obrad Sejmiku przyjęto również inną poprawkę z jego inicjatywy. Dzięki niej samorząd przeznaczy 2 miliony złotych na darmowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia. Za priorytet uznano również wsparcie psychiatrii dziecięcej, na którą przeznaczono dodatkowe 3 mln złotych. – Od wielu lat psychiatria dziecięca zmaga się z niedoborem środków, można nawet powiedzieć, że znajduje się w stanie zapaści. Samorząd nie może i nie chce dłużej stać z boku. Covid jeszcze bardziej podkreślił skalę tego dramatu. Poprawka choć w małym stopniu poprawi tę sytuację – mówi Wioletta Paprocka, radna Sejmiku Mazowsza inicjatorka poprawki.

Nie zabraknie też środków na transformację energetyczną. -Kiedy ceny energii rosną tak drastycznie, intencją Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej, jest przygotowanie samorządów do realizacji zadań inwestycyjnych polegających na oszczędzaniu energii i poprawie efektywności energetycznej. Środki na te zadania znajdą się w nowym instrumencie nazwanym Mazowsze dla czystego powietrza, którego wartość w 2022 roku wyniesie łącznie 9 mln złotych – tłumaczy Bartosz Wiśniakowski Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku. Mazowsze dodatkowe środki przeznaczy również na wsparcie inicjatyw młodzieżowych i senioralnych rad w samorządach na jego terenie. – Środki w kwotach po 1 milion, daje ogromną szansę na wzrost znaczenia tych jednostek w naszych samorządach. Oznacza to szkolenie ich członków, uaktywnienie rad w ich w lokalnych społeczeństwach, motywację dla samorządów, gdzie ich nie ma jeszcze, do ich powstania – mówi Piotr Kandyba, radny, inicjator poprawki.

Krzysztof Strzałkowski
Radny Sejmiku Mazowsza
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
k@strzalkowski.eu

 

Więcej informacji z Mazowsza

Trwają konkursy Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami [...]
0 komentarzy
Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – zlikwidują uczęszczane przystanki

Prowadzone są  przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po [...]
0 komentarzy

Napisz pieśń o Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. Krótki utwór, składający się z maksymalnie 3 zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu [...]
0 komentarzy
Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy
rynek pracy

Jak w statystyce wyglądał rynek pracy w listopadzie 2021 roku w województwie mazowieckim i w Warszawie?  

6 876 zł – to wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników w woj. Mazowieckim w listopadzie 2021 roku. Pracownicy warszawskich przedsiębiorstw w tym samym czasie [...]
0 komentarzy
Żłobkowe wnioski

Żłobkowe wnioski od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.