Burzliwa sesja budżetowa w Jadowie

kokoszka

Czy wynik głosowania podczas grudniowej sesji budżetowej w Jadowie to sygnał ostrzegawczy dla Dariusza Kokoszki, wójta Gminy Jadów? Rada, w której jeszcze do niedawna większość radnych wspierała działania wójta, tworząc większościową koalicję rządzącą, nie poparła projektu budżetowego przygotowanego przez wójta. Budżet z poprawkami zgłoszonymi przez grupę radnych poparło 9 z 15 radnych.

2018-01-02_145929

2018-01-02_153725

2018-01-03_135654

Grudniowa sesja budżetowa ujawniła chyba po raz pierwszy rozdźwięk w jadowskiej radzie obecnej kadencji. Dziewięciu (z 15) radnych, wbrew sugestiom wójta, zagłosowało za budżetem z naniesionymi przez grupę radnych poprawkami. Zdaniem Dariusza Kokoszki, wójta Jadowa, budżet w takim kształcie nie jest możliwy do realizacji. Teraz uchwale budżetowej przyjrzy się Regionalna Izba Obrachunkowa.
Poprawki do prowizorium budżetowego przygotowało siedmiu radnych. Omawiane one były na odbywającej się w dniu poprzedzającym posiedzenie rady gminy posiedzeniu Komisji Budżetowej, w trakcie której za wprowadzeniem poprawek opowiedziało się sześciu radnych a przeciwko było czworo radnych. Nic wówczas jednak nie zapowiadało, że ostatecznie podczas sesji budżetowej proponowane przez grupę radnych poprawki poprze większość rady.
Zdaniem wnioskodawców do budżetu gminy należało wprowadzić więcej zadań inwestycyjnych i przekazać na nie większe środki.
Podczas sesji proponowane zmiany prezentował radny Rafał Rozpara. – Proponujemy zmniejszyć wysokość środków przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 240 000,00 zł., zmniejszyć kwotę na przebudowę drogi Myszadła – Podłęże o 20 000,00 zł., wprowadzić do budżetu następujące tytuły inwestycyjne: ul. Spokojna w Zawiszynie – przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł; budowa drogi Szewnica – Sitne: ulica Kwiatowa – kwota 20 000,00 zł.; budowa ulicy Długiej w Urlach – kwota 20 000,00 zł.; budowa ulicy w Nowinkach (za szkołą podstawową) – przeznaczyć kwotę 15 000,00 zł.; budowa drogi w Sulejowie – ulica Kwiatowa tzw. Wilczoch – przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł.; modernizacja ulicy Kostrzewy w Annopolu – przeznaczyć kwotę
5 000,00 zł.; budowa ulicy Cichej w Sitnem – przeznaczyć kwotę
15 000,00 zł.; budowa drogi Borki – Warmijaki – przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł. – wyliczał kolejne inwestycje. W dalszej części radny wskazał kolejne pozycje, z których zaproponowano zdjęcie środków: – Proponujemy zmniejszyć wydatki na paragrafach – wynagrodzenia osobowe pracowników o 110 000,00 zł.; zakup usług remontowych 15 000,00 zł. oraz zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł.. W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Ochotniczych Straży Pożarnych proponujemy wprowadzić zadanie „modernizacja remizy OSP Jadów” na kwotę 170 000,00 zł.; zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Starowoli – kwota 70 000,00 zł. Zaś w ramach gospodarki ściekowej
i ochrony wód wprowadzenie zadania „rozbudowa kanalizacji sanitarnej” na kwotę 50 000,00 zł. – wymieniał kolejne zadania do realizacji.
Radny poinformował, że grupa radnych zgłaszająca poprawki uważa za słuszne przeznaczenie zwiększonych kwot na planowanie inwestycji drogowych i kanalizacyjnych z jednoczesnym ograniczeniem wydatków konsumpcyjnych. – Mamy świadomość, że proponowane zmiany pociągną za sobą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dlatego też chcemy, aby zostały zabezpieczone środki zarówno na rok 2018 jak też na lata następne – mówił
Do przedstawionych propozycji odniósł się jako pierwszy wójt Dariusz Kokoszka. – Ja rozumiem, że każdy chce, aby tych inwestycji było jak najwięcej. Poza tym wasze poprawki wpłynęły pół godziny przed wczorajszą komisją i nie było czasu, aby je przeanalizować. Podtrzymuję więc swoje propozycje budżetowe i proszę o ich przyjęcie, a do dyskusji wrócimy w styczniu – mówił po prezentacji proponowanych poprawek wójt Kokoszka.
Dyskusja, która nastąpiła w dalszej części sesji wywołała wiele emocji. Argumenty padające podczas wymiany poglądów nie zawsze odnosiły się do kwestii merytorycznych. W ostateczności rada w głosowaniu 9 za do 6 przeciw przyjęła budżet na 2018 z zaproponowanymi przez grupę radnych poprawkami.
Wójt Dariusz Kokoszka kilka razy podkreślił, że budżet przyjęty w tej formie nie jest możliwy do realizacji.
Tradycyjnie w sprawie prowizorium jak i ostatecznie uchwalanych budżetów wypowiada się RIO.
Jaką opinię przedstawi okaże się wkrótce.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.