Chciałbym kontynuować swoją misję w Powiecie

Chciałbym kontynuować swoją misję w Powiecie

O szpitalu powiatowym, sytuacji na drodze wojewódzkiej 634 budżecie powiatu na 2024 rok i… wyborach samorządowych z Adamem Lubiakiem, starostą wołomińskim, rozmawiała Teresa Urbanowska.

– Panie Starosto, na wiosnę odbędą się wybory samorządowe. Wiele inwestycji udało się Panu wdrożyć do realizacji i je zakończyć. Jednak z pewnością Pana sztandarową inwestycją, tej kadencji jest modernizacja i rozbudowa szpitala powiatowego w Wołominie. Na jakim etapie realizacji zostawicie następcom rozpoczęte zmiany? Następcom, czyli kadencji samorządowej, która rozpocznie się po przyszłorocznych, wiosennych wyborach samorządowych?

– Jestem dumny, że na zakończenie kadencji 2018-2024 mogę stanąć przed mieszkańcami naszego powiatu i powiedzieć, że rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wołominie stała się faktem. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w naszą placówkę ponad 104 mln zł. Powstał nowy budynek, w którym mieści się kilkanaście poradni specjalistycznych, przychodnia POZ oraz zakład rehabilitacji. Zmodernizowaliśmy szereg oddziałów min. SOR, Oddział Chirurgii, Oddział Neurologii, Oddział Okulistyki. Powstał parking przed Szpitalem, a w 2023 roku przeprowadziliśmy termomodernizację głównego budynku. Wszystkie te działania inwestycyjne doprowadziły do poprawy jakości świadczonych usług medycznych i komfortu zarówno pacjentów jak i personelu placówki. Do wykończenia pozostaje tzw. Budynek „A”, gdzie zlokalizujemy m.in. najnowocześniejszy blok operacyjny z 4 salami, Oddział Intensywnej Terapii z 13 łóżkami, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespół Diagnostyki i Pracownię Endoskopii. 18 grudnia Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego, gdzie zabezpieczyliśmy 40 mln zł na lata 2024-2026 na dokończenie rozbudowy placówki. Dodatkowo Szpital pozyskał 13 mln zł z NFZ na dalszą modernizację placówki. Przed nami w najbliższych tygodniach wybór inwestora zastępczego, który przeprowadzi proces inwestycyjny. Kwota 53 mln zł pozwoli nam na rozpoczęcie prac. Jednocześnie jako Powiat umarzamy pożyczkę udzieloną parę lat temu Szpitalowi, by miał środki na ten cel.

– Trwa, od lat oczekiwana modernizacja i przebudowa drogi 634. Czy mógłby Pan wyjaśnić naszym Czytelnikom, na jakim etapie i w jakim zakresie, powiat ma wpływ na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich bądź krajowych? Pytam o to, ponieważ inwestycja budzi duże zainteresowanie i emocje ze strony mieszkańców.

– Jako Starosta nadzoruję inwestycje na drogach powiatowych i to za nie mogę brać pełną odpowiedzialność. W przypadku inwestycji wojewódzkich, czy krajowych moja rola, czy rola Starostwa opiewa się w dużej mierze na opiniowaniu projektów organizacji ruchu. Czasami wspieramy finansowo inwestycje jak budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Głównej w Markach, czy remont wiaduktu przy łączniku „Wołomin” na trasę S8. W przypadku modernizacji drogi wojewódzkiej 634, cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego pozyskał na ten cel 65 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to ważna i wiele lat wyczekiwana inwestycja na terenie naszego powiatu. Wielka szkoda, że Pani Burmistrz Wołomina i Marszałkowi Województwa nie udało się dojść do porozumienia w zakresie ochrony większej liczby drzew. Osobiście zwracam szczególną uwagę na ochronę środowiska i otaczającego nas krajobrazu. Staram się nadzorować powiatowe projekty przebudowy dróg i jak w przypadkach m.in. ul. Wileńskiej, czy Al. Niepodległości w Wołominie, udało się tak przeprowadzić chodniki i ścieżki rowerowe, by zachować cenne przyrodniczo i dorodne drzewa – co jednak nie zawsze się udaje przy inwestycjach drogowych. Z sukcesem realizujemy również powiatowy program „Z Naturą po drodze”, którego efekty codziennie widzimy poruszając się wzdłuż powiatowych inwestycji oraz m.in. na parkingach przy Szpitalu w Wołominie i Gliniankach w Zielonce.

– Jak Pan wspomniał, właśnie na dniach, Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2024 rok – ostatni w tej kadencji. Budżet ten realizować będą częściowo już samorządowcy kolejnej kadencji. Czy dziś może Pan określić w jakim stanie zostawia Pan finanse zarządzanej przez Pana jednostki?

– Sytuacja finansowa Powiatu Wołomińskiego jest stabilna i na bardzo dobrym poziomie. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju powiatu m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków rządu Prawa i Sprawiedliwości – to już ponad 212 mln złotych, czyli tyle ile wynosił budżet Powiatu Wołomińskiego, gdy radni powierzyli mi funkcję Starosty w 2018 roku. To pokazuje skalę rządowego wsparcia dla samorządów w ostatnich 8 latach. W tym okresie również budżet Powiatu zwiększył się o ponad 170 mln złotych do 390 mln zł. Wchodzimy w 2024 rok z rekordowym budżetem i już w nim zawarliśmy ponad 40 mln zł rządowego i unijnego wsparcia, które pozyskaliśmy w 2023 roku na kolejny rok. Spłaciliśmy już praktycznie wszystkie zobowiązania kredytowe z poprzednich kadencji i deficyt finansujemy jedynie emisją bezpiecznych obligacji, a zadłużenie Powiatu jest na stabilnym poziomie ok. 100 mln zł.

– Na zakończenie nie mogę nie zapytać o plany na przyszłość. Został Pan starostą wołomińskim, nie będąc radnym. Czy wystartuje Pan w wyborach samorządowych? Jeśli tak to na jakich listach Pana znajdziemy: na burmistrza Wołomina, do Powiatu czy do Sejmiku?

– W ciągu ostatnich 5 lat udało nam się osiągnąć bardzo dużo i poprawić jakość życia mieszkańców naszego powiatu. Wybór na stanowisko Starosty pozostaje dla mnie nadal ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem. Cieszę się, że mogę pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności. Nie ukrywam, że jeżeli mieszkańcy docenią w kolejnym wyborach nasze dotychczasowe działania i wykonaną w ostatnich latach pracę, to chciałbym kontynuować swoją misję w Powiecie. Mamy jeszcze sporo do zrobienia i z każdym rokiem pojawiają się również nowe wyzwania.

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

IX Marsz dla Życia i Rodziny w Wołominie

Od początku kwietnia, przeszło już ulicami różnych miast 35 „Marszów dla Życia i Rodziny” a kilkadziesiąt kolejnych jest zaplanowanych na nadchodzące miesiące. Wszystkim [...]
0 komentarzy
Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Będzie nowoczesne skrzyżowanie

Będzie nowoczesne skrzyżowanie

Przebudowa skrzyżowania Szosy Jadowskiej z Aleją Niepodległości w Wołominie rozpocznie się już wkrótce. Czy mamy się z niej cieszyć, czy bać się korków [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 24 czerwca do 4 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego.   Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. Czy znasz tę osobę?

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie ustalają tożsamość mężczyzny, który 18 maja 2024 r. około godz. 20:00 trafił do wołomińskiego szpitala. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.