Co jest ważne dla Zielonki?

O inwestycjach związanych z modernizacją dróg wojewódzkich 634 i 631 na odcinkach biegnących przez Zielonkę oraz o gospodarce odpadów komunalnych i realizacji obietnic wyborczych z Kamilem Iwandowskim, burmistrzem Zielonki rozmawia Teresa Urbanowska.

? Nie bez znaczenia na funkcjonowanie Zielonki jest to, co dzieje się na przecinających się drogach wojewódzkich 634 i 631…
? Zacznę może od tego, że cały czas trwają narady i konsultacje w sprawie obu dróg. Dla nas ? jako Zielonki, najbardziej interesującą kwestią jest kanalizacja, którą chcemy wybudować w pasie drogowym drogi 634.
? Jest z tym jakiś problem?
? Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że nasza dokumentacja na budowę kanalizacji została złożona do MZDW około dwa miesiące temu. W najbliższym czasie ? chyba 13 marca ? odbędzie się kolejna narada techniczna i mam nadzieję, że zapadną jakieś wiążące decyzje.
? Dlaczego jest to tak ważne?
? Ponieważ chcielibyśmy zgrać w czasie inwestycję gminną (budowę kanalizacji) z inwestycją marszałkowską jaką jest przebudowa drogi 634. Bardzo bym chciał, żeby udało się zgrać oba przedsięwzięcia.
? Czy dziś już Pan wie, jak będzie wyglądał harmonogram prac?
? Trwają uzgodnienia a pomysły na sposób realizacji inwestycji drogowej jeszcze ulegają zmianom. Mam jednak nadzieję, że ostateczne decyzje będą nam niebawem przekazane. Czekamy na nie niecierpliwie. Wiem jednak jak trudna do realizacji będzie ta inwestycja również pod względem logistycznym. A dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać, że po drodze jest jeszcze Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) oraz wiele innych podmiotów, które dodatkowo wymagają specjalistycznych uzgodnień. Pamiętajmy też, że teren WITU jest wyłączony i znajduje się w juryzdykcji wojska.
? Jakie rozwiązania są możliwe?
? Na pewno droga nie będzie poszerzana o dodatkowe pasy ruchu. Zostanie w takim układzie jak jest teraz (w tym samym śladzie) czyli jednojezdniowym i tylko na niektórych odcinkach zostaną wykonane lewoskręty lub prawoskręty umiejscowione zarówno przy osi jezdni jak pośrodku.
? Czym spowodowana jest taka decyzja?
? Rozwiązanie takie zostało wymuszone decyzjami podjętymi przez samorząd Zielonki jeszcze w poprzedniej kadencji a szczególnie chodzi o brak decyzji dotyczącej zmiany planu miejscowego. Brak tej decyzji wymusił konieczność przygotowania nowego projektu, który zawiera opisane wcześniej rozwiązania z jednym wiaduktem nad torami. Spowodowało to również trzy lata opóźnienia.
? A co z drogą 631, na jakąś modernizację czekacie czy nie ma to większego znaczenia dla Zielonki?
? Aktualnie trwają prace koncepcyjno-projektowe. Zielonka walczy o wprowadzenie do tych koncepcji projektu kilku kluczowych dla nas rozwiązań.
? Jakich konkretnie?
? Z naszego punktu widzenia ważne jest: udrożnienie ulicy Wiejskiej umożliwiające prawoskręt, pozostawienie ronda, podniesienie poziomu mostka na rzece Długiej, tak, aby umożliwiało to Zielonce budowę dalszej części ścieżki rowerowej (kontynuacji) pod mostem. I to co najważniejsze z punktu widzenia całego miasta to wpisanie w projekt obszaru na parking przy cmentarzu. Ale zakładam, że cały proces będzie trwał jeszcze co najmniej trzy lata.
? Zarówno 634 jak i 631 są drogami, których modernizacja wymaga nie tylko współpracy z samorządem wojewódzkim ale również z sąsiednimi gminami. Czy udaje się wypracować wspólne stanowiska dotyczące obszarów na styku gmin?
? Jeśli chodzi o współpracę z gminami po sąsiedzku to w tym konkretnym przypadku nie ma rozbieżnych oczekiwań.
? Gospodarka odpadami komunalnymi ? temat w ostatnich miesiącach bardzo często podnoszony zarówno przez samorządowców jak też w dyskusjach mieszkańców między sobą. Czy Zielonce udało się uporać z tym tematem?
? Jest u nas podobnie jak w innych gminach ? ale najlepiej nie jest ? weźmy choćby sam recykling, który w Zielonce jest na bardzo niskim poziomie a co ma znaczący wpływ na ogólne koszty związane z tą gospodarką. W ostatnim czasie dosyć intensywnie analizowaliśmy zmiany systemu rozliczeń opłat. W tym momencie nie zaplanowaliśmy jeszcze wprowadzania zmian ale największy problem jaki zauważamy dotyczy właśnie niskiego poziomu segregacji który występuje szczególnie na osiedlach z domami wielorodzinnymi i w budynkach wspólnotowych, gdzie segregacji po prostu nie ma.
? Robiliście szacunki jaki jest to odsetek mieszkańców Zielonki?
? Jest to około 50% ogółu naszych mieszkańców. Wszystkie gminy z zabudową wielorodzinną mają ten sam problem a od tego roku jest obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich.
? Co jakiś czas pojawia się informacja o podejmowanych przez samorządy lokalne inicjatywach mających na celu utworzenie wspólnej da większej ilości podmiotów instalacji do przetwarzania odpadów. Czy Zielonka uczestniczy w tego rodzaju działaniach?
? Faktycznie takie rozmowy trwają i są prowadzone liczne analizy prawne i finansowe dotyczące uruchomienia wspólnej inicjatywy gmin związanej z zagospodarowaniem odpadów. Jedno z ostatnich spotkań odbyło się jakiś czas temu w Radzyminie z inicjatywy burmistrza tej Gminy Krzysztofa Chacińskiego. Uczestniczyli w nim samorządowcy z wielu gmin z kilku powiatów. Nakreśliliśmy jakiś plan działania, dostarczyliśmy potrzebne dane do dalszej analizy bo, aby powstanie takiej instalacji było rentowne muszą być spełnione określone wymagania ilościowe.
? Panie Burmistrzu ? wszystkie tematy, które tu dziś poruszyliśmy to tzw. ?bieżączka?. Czy burmistrz Zielonki znalazł czas aby zweryfikować swoje wyborcze obietnice i ma gotową powyborczą wizję rozwoju miasta?
? Moja wizja wyborcza nie była wizją wziętą z księżyca tylko opierała się na realnych możliwościach zrealizowania obietnic w ciągu kadencji. Większość wyborczych obietnic została już wdrożona w życie a część nawet udało się zrealizować.
? To wymieńmy może te które uważa Pan już za zrealizowane?
? Zrealizowaliśmy lodowisko, kino letnie, rozpoczęliśmy budowę poszczególnych ulic na terenie miasta, wdrożyliśmy działania antysmogowe. Na zaopiniowanie czeka program ochrony zdrowia dotyczący darmowych badań USG piersi dla kobiet. Są też działania długoterminowe takie jak rozpoczęcie prac związanych z budową skateparku. Zagospodarowanie Parku Dębinka, Placu Jana Pawła II, ścieżki rowerowej na gliniankach, przebudowy ulic zapowiadanych w kampanii oraz budowy mostku pieszorowerowego, który będzie też ścieżką rowerową łączącą ścieżke rwerową na wale ze ścieżką w parku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.