Co z pałacem w Chrzęsnem?

Zabytkowy pałacyk w Chrzęsnem stopniowo niszczeje. Zarząd Powiatu Wołomińskiego powołał grupę roboczą pod kierunkiem Hanny Szyszkowskiej. Zadaniem grupy było opracowanie koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości.
Pałac w Chrzęsnem jest najstarszym zabytkiem powiatu wołomińskiego. W uzasadnieniu wpisu obiektu do rejestru zabytków (1959r.) napisano, iż stanowi on jedyny przykład architektury dworskiej, renesansowo-barokowej, zachowany na terenie województwa. W skład kompleksu, położonego na 3,5 ha działce, wchodzi zbudowany w 1635 roku pałac, spichrz (1893 r.), pawilon, budynek administracyjny oraz park krajobrazowy z XIX wieku.

Od końca XIX wieku do 1944 roku właścicielką pałacu była Wincentyna Karska, która zapraszała tam wielu artystów. W Chrzęsnem gościła rodzina Kotarbińskich oraz jeden z najlepszych malarzy polskiego impresjonizmu – Władysław Podkowiński.

Kompleks pałacowo-parkowy w Chrzęsnem kilka lat temu trafił w ręce władz powiatu wołomińskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W lokalnych planach rozwoju powiatu przewidywano renowację pałacu. Uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z 14 marca zeszłego roku powołana została grupa robocza, której celem było opracowanie koncepcji zagospodarowania zabytkowej nieruchomości w Chrzęsnem.

Jej członkami zostali: Mirosław Bujalski, Sławomir Klocek, Adam Milczarek, Rafał Pazio oraz Hanna Szyszkowska. Radni wchodzący w skład grupy przyjęli następujące kierunki działania – analiza ofert kupna nieruchomości wraz z jednoczesnym poszukiwaniem dla niej odpowiedniej funkcji i zapewnienie samowystarczalności finansowej.

Koncepcja zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem oraz wyniki całorocznej pracy grupy roboczej zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej 28 lutego podczas sesji Rady Powiatu Wołomińskiego. – Są trzy wyjścia. Zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem można sprzedać, można pozwolić mu stopniowo niszczeć lub można go odpowiednio wykorzystać przy użyciu środków pochodzących z zewnątrz – mówiła podczas omawiania multimedialnej prezentacji Hanna Szyszkowska, koordynatorka prac grupy roboczej.

Na prośbę członków grupy roboczej uczniowie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie dokonali inwentaryzacji starodrzewu, który, naniesiony na mapy geodezyjne, zostanie wykorzystany przy opracowaniu tablicy informacyjnej oraz folderu. – Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dopiero na początku drogi, a na przyszłości Chrzęsnego zaważą poważne decyzje Starosty i Rady Powiatu – głównie decyzje finansowe, ale również strategiczne.

Poprzez prezentację multimedialną mieliśmy nadzieję przybliżyć radnym piękno pałacu i otaczającego go parku. Piękno ponadczasowe, w które trzeba jak najszybciej zainwestować i ratować przed zniszczeniem i zapomnieniem. Mamy nadzieję mieć w tym swój udział – komentuje dla Życia Powiatu Wołomińskiego Hanna Szyszkowska.

Propozycja zagospodarowania
kompleksu pałacowego wypracowana przez powiatową grupę roboczą jest następująca:

  • po pierwsze pałac ma pozostać we władaniu samorządu i być ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym na terenie Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz, pod warunkiem pozyskania na jego renowację środków zewnętrznych
  • pałac wraz z budynkami dworskimi i parkiem mają stanowić ?żywe muzeum? przybliżające historię i sposób życia ziemian
  • pomieszczenia pałacu i spichlerza mają służyć organizowaniu wszelkiego rodzaju warsztatów, plenerów , wystaw, konferencji oraz przyjęć okolicznościowych
  •  zorganizowanie połączonej z plenerem malarskim imprezy na terenie pałacowego parku, promującej pałac i jego dzieje
  • nawiązanie współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie wykłada wnuk filozofa Tadeusza Kotarbińskiego
  • wydanie folderu reklamującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem oraz opracowanie  tablicy informacyjnej, która ma być umieszczona obok pałacu oraz baneru informacyjnego dla Akademii Sztuk Pięknych.

Elwira Bonisławska

Jedno przemyślenie nt. „Co z pałacem w Chrzęsnem?

  1. no to żeście wymyślili przez rok – moje gratulację !!!! tak trzymać za 10 lat przyjdą miejscowi i zabiorą cegłę z pustostanu ….

Możliwość komentowania jest wyłączona.