Coraz bliżej renowacji zabytkowych nagrobków

5.073,63 zł ? to kwota jaką udało się zebrać podczas kwesty ?Ocalić od zapomnienia? prowadzonej w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzu w Postoliskach w Gminie Tłuszcz. Akcja jest prowadzona już drugi rok przez Stowarzyszenie Kastor ? Inicjatywa dla Rozwoju. Jej celem jest zebranie pieniędzy na renowację zabytkowych, niszczejących nagrobków, które znajdują się na najstarszym w Gminie Tłuszcz cmentarzu. Koszt odnowienia jednego nagrobka wynosi około 12 tysięcy złotych.

? Bardzo się cieszę z tak hojnego wsparcia. Łącznie z ubiegłoroczną zbiórką dysponujemy obecnie kwotą ok. 9,5 tys. zł i jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia prac ? mówi Aleksandra Puławska, inicjatorka akcji i prezes stowarzyszenia. Do zbiórki pieniędzy włączyli się wolontariusze i harcerze z hufca ZHP w Tłuszczu. Na rzecz odnowienia nagrobków kwestowało 19 osób. Wśród nich byli przedstawiciele różnych środowisk: młodzież, radni, seniorzy, harcerze i społecznicy. ? Bardzo mnie cieszy duże zaangażowanie kwestujących ? mówi Puławska i podkreśla, że w tym roku stowarzyszenie nie musiało już zabiegać o wolontariuszy chętnych do zbierania pieniędzy, ponieważ sami się zgłaszali. ? Chciałam szczególnie podziękować Radosławowi Siedleckiemu, który kwestował również 2 listopada. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sam zebrał prawie 1,5 tys. złotych. Na tym jednak nie koniec. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kastor zapowiadają coroczne kontynuowanie akcji, aby stała się tradycją najstarszej nekropolii. Pieniądze można także wpłacać na specjalne konto uruchomione dla tej zbiórki: 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014, tytułem: Darowizna Postoliska.

? Wierzę, że w nadchodzącym roku uda się już wykonać jakieś prace na cmentarzu i będzie można zobaczyć namacalne efekty zbiórki ? mówi z nadzieją Aleksandra Puławska ? Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy z życzliwością wsparli akcję. To daje ogromną motywację do dalszego działania.