Coraz więcej kobiet w samorządach!

Coraz więcej kobiet w samorządach!

Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się gminy i powiaty o jednym z najwyższych wskaźników feminizacji! To znaczy, że w samorządach rządzą kobiety! Na tle gmin wiejskich na szczególną uwagę zasługuje Garbatka-Letnisko, w której aż 83,3 proc. stanowisk w gminnych organach zajmują kobiety.

 Na Mazowszu mieszka ponad 2,8 mln kobiet, co stanowi 52,2 proc. wszystkich mieszkańców naszego regionu! Najwięcej jest pań w wieku 35-39 lat, a średni wiek Mazowszanek to 42,9 lat. Kobiety dominują nad mężczyznami nie tylko liczebnie – statystyki pokazują, że panie są też lepiej wykształcone – 35,6 proc. z nich ma wykształcenie wyższe. To oznacza, że co trzecia kobieta może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych! Dla porównania wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 26,5 proc. Przekłada się to na przesunięcie granicy wieku, w którym Mazowszanki decydują się na ślub i macierzyństwo. Według statystyk kobiety wychodzą za mąż w wieku 28,7 lat, a pierwsze dziecko rodzą, mając 29,5 roku.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wkład kobiet w rozwój województwa mazowieckiego jest nie do przecenienia. – Nie byłoby sukcesu Mazowsza, gdyby nie przedsiębiorcze, silne i wrażliwe na problemy społeczne kobiety. Cieszę się, że kobiety realizują się w różnych dziedzinach życia i że praca w samorządach jest dla nich źródłem dużej satysfakcji. Mazowsze potrzebuje kobiet!

Kobiety na rynku pracy

W województwie mazowieckim w 2022 roku pracowało ponad 1,2 mln kobiet. Najwięcej jest zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (prawie 83 proc.), w branży związanej z działalnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną (blisko 60 proc.) oraz w budownictwie (ponad 18 proc.). Kobiety dominują również w placówkach edukacyjnych – 84 proc. nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to kobiety. Silną feminizacją charakteryzują się też urzędy. Prawie 70 proc. wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i połowa kadry dyrektorskiej to kobiety.

Coraz więcej pań w samorządzie

Kobiety są ambitne, zaangażowane i chcą działać na rzecz rozwoju swoich lokalnych społeczności. Według danych Krajowego Biura Wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 roku na 551 mandatów radnych wojewódzkich aż 161, czyli niemal co trzeci, przypadło w udziale paniom! Ten trend był widoczny również w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na 51 mandatów 16 sprawują panie. Ponadto dwie radne – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – wchodzą w skład pięcioosobowego zarządu województwa mazowieckiego. Obie zgodnie twierdzą, że panie w samorządach są obecne, widoczne, a przede wszystkim skuteczne. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, przybywa kobiet piastujących najwyższe stanowiska w miastach, gminach i powiatach. – Kompetencje nie mają płci. Kobiety, które podejmują decyzję, by działać dla swoich społeczności, są bardzo dobrze zorganizowane, przedsiębiorcze, nie boją się wyzwań i codziennie udowadniają, że nie są słabą płcią.

Kobieca rewolucja na wsi

Prawdziwy postęp dokonał się na mazowieckich wsiach. Co ciekawe, w rankingu najbardziej sfeminizowanych gmin wiejskich prym wiodą dwie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Są to Garbatka-Letnisko i Michałowice, które zostały sklasyfikowane ex aequo na trzecim miejscu ze wskaźnikiem feminizacji na poziomie 83,3 proc. Co znaczy, że to panie dominują zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych. A zatem kobietom przypadło tam w udziale najwięcej mandatów w radach gmin, to także tam funkcję wójta pełnią panie!

W województwie mazowieckim na 7285 sołtysów aż 3248 foteli objęły kobiety. To oznacza, że niemal co drugi sołtys to sołtyska!

Feminizacja na Mazowszu

Przy tworzeniu rankingu najbardziej sfeminizowanych samorządów pod uwagę jest brany udział kobiet w radach gmin i powiatów oraz w sejmiku województwa, a także to, ile pań pełni funkcje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka czy przewodniczącego sejmiku i ile jest ich w zarządach powiatów czy województw. W samorządzie województwa mazowieckiego udział pań zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych jest na poziomie 18,4 proc. Ten wskaźnik zapewnił mu 8. miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Z kolei najbardziej sfeminizowanym mazowieckim powiatem są Łosice, które w rankingu ogólnopolskim zostały sklasyfikowane na 2. miejscu ze wskaźnikiem 64 proc.! Niewiele niżej w zestawieniu uplasował się Płońsk, który zajął 6. lokatę. skaźnik feminizacji wynosi tam 56,8 proc.

Natomiast w gronie miast najwyższym wskaźnikiem feminizacji mogą pochwalić się Ząbki (14. miejsce – 76,2 proc.), WołominKobyłka (ex aequo 15. miejsce – 73,8 proc.).

Mazowsze stawia na zdrowie kobiet

Z myślą o prawie trzech milionach pań powstał autorski program wsparcia „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Celem projektu, na który Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył 3 mln zł, jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet oraz promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że dbałość o zdrowie kobiet jest dla samorządu priorytetem. – W tym roku po raz pierwszy ruszył bardzo ważny program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Chcemy w ten sposób zachęcić samorządy do promowania zdrowia kobiet. Jest to o tyle ważne, że w trakcie pandemii wiele pań przestało wykonywać badania profilaktyczne.

To niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki naszego regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Do wypłaty chorobowego przez ZUS niezbędny jest wniosek

Zbliża się czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Do 20 maja część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok.  Jeśli z rocznego rozliczenia wyjdzie nadpłata, [...]
0 komentarzy
Nadal bez większych zmian w umowach o dzieło

Nadal bez większych zmian w umowach o dzieło

W 2023 r. przekazano do ZUS-u 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. W województwie mazowieckim najwięcej umów [...]
0 komentarzy
Honorowanie biletów ważnych do stacji Warszawa Wileńska w okresie 27 kwietnia - 3 maja 2024 r.

Honorowanie biletów ważnych do stacji Warszawa Wileńska w okresie 27 kwietnia – 3 maja 2024 r.

Z uwagi na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Warszawa Wileńska, w okresie od 27 kwietnia do 3 maja 2024 r. wystąpią [...]
0 komentarzy

Kto otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego?

Ruszyła 25. edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać tych, którzy mają szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub [...]
0 komentarzy

28 kwietnia 2024. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Jabłonny

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon obiera kierunek na Lasy Chotomowskie! W niedzielę 28 kwietnia 2024 cykl wyścigów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.