„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

Wojewoda Mazowiecki zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego Mazowsza do udziału w konkursie pt. „CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA”. Celem jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy, przedstawiającej Mazowsze. Komisja konkursowa nagrodzi trzy prace, a kolejnych dziewięć otrzyma wyróżnienie, które razem utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2024. Konkurs potrwa do 17 listopada 2023 r.

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów trzech prac, które otrzymają I, II, III miejsce oraz dla Domów Pomocy Społecznej, których autorzy są mieszkańcami.

Domy pomocy społecznej, których mieszkańcy zostali laureatami konkursu otrzymają nagrody:

  • I miejsce – nagroda główna – rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych ),
  • II miejsce – nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1200,00  złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych ),
  • III miejsce – nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych ).

Autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają:

  • za I miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 600 złotych (słownie: sześćset złotych );
  • za II miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 500 złotych (słownie:  pięćset złotych );
  • za III miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 400 złotych (słownie:  czterysta złotych );

Ponadto, komisja konkursowa wybierze 9 wyróżnionych dzieł, które wraz ze zwycięskimi pracami utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2024. Wyłonione pejzaże zostaną zaprezentowane także w formie wystawy w 2024 roku w Arkadach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego potrwa do 17 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 listopada 2023 r., a nagrody zostaną wręczone w styczniu 2024 r. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką w formacie A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Przy wykonywaniu pracy należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą na upublicznienie danych (załącznik nr 2) należy przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Wojewody

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

z dopiskiem na przesyłce konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

Regulamin konkursu oraz załączniki, które należy dołączyć do pracy plastycznej załączone są do komunikatu.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Materiały

REGULAMIN konkursu plastycznego Wojewody Mazowieckiego
REGULAMIN​_konkursu​_plastycznego​_Wojewody​_Mazowieckiego.docx 0.03MB
KARTA ZGŁOSZENIOWA (załącznik nr 1 do regulaminu)
KARTA​_ZGŁOSZENIOWA​_(załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu).docx 0.02MB
Zgoda na upublicznienie danych – ( załącznik nr 2 do regulaminu)
Zgoda​_na​_upublicznienie​_danych​_-​_(​_załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu).doc 0.03MB

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 29 maja do 8 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Od czerwca wcześniejsi emeryci i renciści mogą zarobić więcej

Od czerwca wcześniejsi emeryci i renciści mogą zarobić więcej

1 czerwca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna). [...]
0 komentarzy
Promocja 10% rabatu na zakup biletów okresowych w aplikacji Koleje Mazowieckie zostanie przedłużona

Promocja 10% rabatu na zakup biletów okresowych w aplikacji Koleje Mazowieckie zostanie przedłużona

W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem przez podróżnych promocji w aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie zostaje ona przedłużona do 31 sierpnia br. [...]
0 komentarzy
Wakacje z wojskiem

Wakacje z wojskiem

15 maja 2024 r. Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod nazwą [...]
0 komentarzy
Komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego

Komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego

W dniach 29 maja – 2 czerwca wprowadza się zmiany w organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego 29.05.2024 r. (środa) 30.05.2024 r. (Boże Ciało – czwartek) 31.05.2024 r. (piątek) [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.