„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

Wojewoda Mazowiecki zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego Mazowsza do udziału w konkursie pt. „CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA”. Celem jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy, przedstawiającej Mazowsze. Komisja konkursowa nagrodzi trzy prace, a kolejnych dziewięć otrzyma wyróżnienie, które razem utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2024. Konkurs potrwa do 17 listopada 2023 r.

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów trzech prac, które otrzymają I, II, III miejsce oraz dla Domów Pomocy Społecznej, których autorzy są mieszkańcami.

Domy pomocy społecznej, których mieszkańcy zostali laureatami konkursu otrzymają nagrody:

  • I miejsce – nagroda główna – rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych ),
  • II miejsce – nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1200,00  złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych ),
  • III miejsce – nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych ).

Autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają:

  • za I miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 600 złotych (słownie: sześćset złotych );
  • za II miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 500 złotych (słownie:  pięćset złotych );
  • za III miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości do 400 złotych (słownie:  czterysta złotych );

Ponadto, komisja konkursowa wybierze 9 wyróżnionych dzieł, które wraz ze zwycięskimi pracami utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2024. Wyłonione pejzaże zostaną zaprezentowane także w formie wystawy w 2024 roku w Arkadach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego potrwa do 17 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 listopada 2023 r., a nagrody zostaną wręczone w styczniu 2024 r. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką w formacie A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Przy wykonywaniu pracy należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą na upublicznienie danych (załącznik nr 2) należy przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Wojewody

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

z dopiskiem na przesyłce konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

Regulamin konkursu oraz załączniki, które należy dołączyć do pracy plastycznej załączone są do komunikatu.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Materiały

REGULAMIN konkursu plastycznego Wojewody Mazowieckiego
REGULAMIN​_konkursu​_plastycznego​_Wojewody​_Mazowieckiego.docx 0.03MB
KARTA ZGŁOSZENIOWA (załącznik nr 1 do regulaminu)
KARTA​_ZGŁOSZENIOWA​_(załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu).docx 0.02MB
Zgoda na upublicznienie danych – ( załącznik nr 2 do regulaminu)
Zgoda​_na​_upublicznienie​_danych​_-​_(​_załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu).doc 0.03MB

Więcej informacji z Mazowsza

Nowoczesne technologie IT w Szpitalu Bródnowskim

Nowoczesne technologie IT w Szpitalu Bródnowskim

Zakończona właśnie inwestycja w cyfryzację to inwestycja w nasze zdrowie. Mazowiecki Szpital Bródnowski oficjalnie zakończył realizację projektu REACT UE o łącznej wartości ponad [...]
0 komentarzy
Konferencja prasowa Wojewody Mazowieckiego – apel do Prezydenta m.st. Warszawy

Konferencja prasowa Wojewody Mazowieckiego – apel do Prezydenta m.st. Warszawy

Brak uchwały krajobrazowej i przyjęta uchwała przez Radę Warszawy o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu to najważniejsze tematy poruszone przez Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 11 do 15 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Finał akcji „Ciepły Paluch”. Schronisko zaopatrzone w dziesiątki koców i ręczników!

Finał akcji „Ciepły Paluch”. Schronisko zaopatrzone w dziesiątki koców i ręczników!

W ramach akcji „Ciepły Paluch” Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie oraz mobilizacji warszawianek i warszawiaków do Schroniska trafiły trzy samochody dostawcze wypełnione kocami, [...]
0 komentarzy
Nowa opcja w aplikacji mObywatel. Skorzystają z niej emeryci i renciści.

Już ponad 588 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji

Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty, czyli mLegitymacja. Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Wystarczy na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.