Czy Wołomin będzie miał nowy MDK?

Porozumienie komunalne w sprawie realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) kompleksu obiektów Powiatowego Centrum Rehabilitacji Integracji i Wsparcia oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie chce zawrzeć  Starostwo Wołomińskie i Gmina Wołomin.

O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się przy różnych okazjach od dawna. Jednak do tej pory nie udało się w powiecie wołomińskim przystąpić do takiej inicjatywy. Działania w celu stworzenia PPP prowadzone są od kilku miesięcy w Kobyłce. Jednak PPP jeszcze nie powstało. Wspólna inicjatywa starostwa i Gminy Wołomin dotycząca realizacji kompleksu obiektów Powiatowego Centrum Rehabilitacji Integracji i Wsparcia oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie to kolejna próba uruchomienia PPP na terenie powiatu wołomińskiego. Uczestnicy Porozumienia chcą powołać wspólny zespół zadaniowy oraz wspólną komisję przetargową lub negocjacyjną.

Zespół zadaniowy oraz komisja przetargowa (negocjacyjna) mają wspierać się wiedzą ekspertów i doradców zewnętrznych, posiadających doświadczenie w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego oraz zagadnień branżowych. W myśl treści przygotowanego Porozumienia Gmina Wołomin będzie partycypowała w kosztach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na wybór partnera prywatnego przez Lidera Porozumienia, jak i oddelegowania do zespołu zadaniowego a w późniejszym terminie do komisji przetargowej (negocjacyjnej) swoich przedstawicieli. Do zadania Powiatu Wołomińskiego ma należeć przeprowadzenie i dokonanie wyboru ekspertów zewnętrznych oraz doradców.

madziar

Zarówno Starostwo jak i Gmina Wołomin zwołały w tym tygodniu Sesje Nadzwyczajne poświęcone właśnie temu zagadnieniu. – Zachodzi jednak obawa, że rady nie będą mogły podjąć prawomocnych decyzji gdyż rozpoczęły się wakacje i część radnych wyjechała na zaplanowane urlopy. Szkoda, że wcześniej nikt radnych nie informował, że są takie plany. Dziwię się, że decyzja o przystąpieniu do realizacji tego zadania ma być podjęta w tak szybkim tempie ? taki komentarz usłyszeliśmy podczas rozmowy z przedstawicielami zarówno rady gminy jak i rady powiatu. Temat był poruszony przez burmistrza Ryszarda Madziara również podczas poniedziałkowego spotkania z Prezydium Rady Gospodarczej. ? Jako Rada Gospodarcza sprawą PPP zajmowaliśmy się już podczas naszych comiesięcznych obrad ? podkreślił Henryk Oleksiak, stojący na czele RG. ? Nie wiedzieliśmy jednak, że tak szybko będzie potrzebne oficjalne stanowisko Rady w tej sprawie i możemy się tylko wypowiedzieć jako prezydium, nie zaś jako cała rada ? podkreślił.

Jeśli radni gminni i powiatowi podejmą stosowną uchwałę i rozpoczną się prace nad przystąpieniem do realizacji inwestycji w ramach PPP wówczas do obowiązków zespołu zadaniowego należeć będą prace przygotowawcze obejmujące przeprowadzenie analiz przed- realizacyjnych, konsultacji społecznych oraz testu rynku inwestorów w szczególności zaś:

  • przyjęcie regulaminu prac zespołu, w tym: określenia sposobu protokołowania prac i ustaleń, opracowanie procedur wewnętrznych, stworzenie wstępnego harmonogramu prac zespołu,
  • identyfikację szczegółowych celów realizacji projektu każdej ze stron porozumienia,
  • identyfikację oczekiwań funkcjonalnych obiektów,
  • bieżąca współpraca z zespołem doradczym,
  • zgromadzenie danych niezbędnych do późniejszego przeprowadzenia analiz,
  • analizy wstępne możliwości i metod zaspokojenia potrzeb,
  • diagnoza stanu posiadania podmiotu publicznego w zakresie środków majątkowych i finansowych, jakie będzie mógł przeznaczyć na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb,
  • opracowania wstępnych, proponowanych wytycznych funkcjonalnych i jakościowych dotyczących oczekiwań standardu jakości infrastruktury oraz usług,
  • odbiór analiz opracowanych przez zespół doradczy,
  • zaopiniowanie rekomendacji zespołu doradczego ze wskazaniem reprezentantom porozumienia, formuły realizacji Przedsięwzięcia i dalszych działań w oparciu o materiały opracowane przez zespół doradczy.