Czynny żal może pomóc gapowiczom uniknąć kary

zoltek

O czynnym żalu i możliwości uniknięcia kary za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Minął już termin na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego, ale co zrobić jeśli jeszcze nie złożyliśmy naszego PITa?
– Z całą pewnością należy takie zaległe zeznanie podatkowe złożyć jak najszybciej, ponieważ niezłożenie rocznego PITa jest wykroczeniem skarbowym i jako takie podlega karze. Najczęstszą karą może być mandat.
– A czy jest jakaś możliwość uniknięcia kary?
– Tak, to czynny żal.
– Co to takiego?
– To taka furtka dla gapowiczów.
– Więc jakie warunki trzeba spełnić, aby skutecznie złożyć czynny żal i uniknąć kary za niezłożenie zeznania podatkowego?
– Według art. 16 kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za wykroczenie skarbowe (za przestępstwo również) sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, w tym wypadku urząd skarbowy, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
– I to wystarczy?
– Ta zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną (podatek) uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.
– A można jaśniej?
– Jeśli z naszego zeznania wynika podatek do zapłaty i tego podatku nie zapłaciliśmy to najlepiej zapłacić go już w chwili składania czynnego żalu.
– A jak dokonać tego czynnego żalu?
– Czynny żal to nic innego jak zawiadomienie. Takie zawiadomienie powinno być złożone na piśmie. Może być również przekazane ustnie do protokołu, natomiast polecam formę pisemną. Najlepiej w formie listu poleconego.
– I to rzeczywiście wystarczy, żeby uniknąć kary za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego?
– Co do zasady tak. Zawiadomienie jest bezskuteczne w dwóch przypadkach: po pierwsze jeśli zostało złożone w czasie, gdy organ ścigania (urząd skarbowy) miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu tego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a po drugie, jeśli zawiadomienie zostało złożone po rozpoczęciu przez organ uprawniony (urząd skarbowy) czynności sprawdzających lub kontroli zmierzającej do ujawnienia wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego.
– Czy to już wszystko?
– Jeśli składamy roczne zeznanie podatkowe po terminie, który minął 30 kwietnia, musimy pamiętać, że przez swoje roztargnienie pozbawiliśmy się możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Tutaj niestety zapisy ustawy są nieubłagane i z preferencyjnego sposobu opodatkowania już nie skorzystamy.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.