Debata nad raportem o stanie Gminy Tłuszcz

Debata nad raportem o stanie Gminy Tłuszcz za 2021 rok odbędzie się podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu zaplanowanej na 28 czerwca 2022r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), co roku do dnia 31 maja, Burmistrz Tłuszcza przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Stanowi on podstawę do oceny działalności Burmistrza Tłuszcza za 2021 rok i udzielenia mu wotum zaufania. Został on opracowany w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych, jednostek oraz innych instytucji.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać także mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wymagane jest złożenie pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie lokalnym,
a jego celem jest możliwość uzyskania wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną. Dane w nim zawarte w kompleksowy sposób opisują i przedstawiają stan gminy, koncentrując się na obszarze finansowym i inwestycyjnym, ale także podsumowuje programy, strategie i wykonanie uchwał Rady Miejskiej. Umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także osiągniętych rezultatów i efektów-
powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Jak pokazują zdjęcia, niektórzy wakacyjne szaleństwo rozumieją dość opacznie. Niespożytkowane pokłady energii znajdują swoje ujście w postaci aktów wandalizmu. Przykładem jest popsute ogrodzenie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

1 sierpnia jest dniem, o którym trzeba przypominać. O godz. 17.00 Tłuszcz zatrzymuje się na minutę, aby oddać hołd poległym i żyjącym uczestnikom [...]
0 komentarzy

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu

Wniosek dotyczący modernizacji terenu rekreacyjnego przy ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej naboru „Turystyka, Rekreacja i Kultura” ogłoszonego [...]
0 komentarzy

Wsparcie dla Klubu Amazonek z Tłuszcza

Dzięki wsparciu Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka członkinie Stowarzyszenia Klub Amazonek z Tłuszcza mogły udać się na wyjazd do sanatorium „Biały Orzeł” w Iwoniczu- [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – zatrzymaj się na minutę

W najbliższy poniedziałek 1 sierpnia o godz. 17.00 przy pomniku Żołnierzy 32 pułku piechoty Armii Krajowej obwodu Radzymin „Rajski Ptak” walczącym w akcji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.