Dla ząbkowskich seniorów

Dla ząbkowskich seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizuje projekt „Porzuć bóle i troski, senior aktywny to senior ząbkowski”. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Miasta Ząbki, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez zindywidualizowane działania w nowo utworzonym Klubie Seniora w Ząbkach.

Na ten cel Miasto Ząbki pozyskało dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 270 tys. złotych, wkład własny wynosi 20 tyś. złotych.
W ramach projektu odbędą się zajęcia e-senior, bezpieczny senior, poradnictwo psychologiczne i rodzinne, wykłady ze specjalistami, gimnastyka rehabilitacyjna dla osób w wieku 60+, treningi pamięci, zajęcia artystyczne, wyjścia i wyjazdy kulturalne. Na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior zostanie zakupione doposażenie pomieszczeń, niezbędny sprzęt, urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji programu.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.
Do uczestnictwa w zajęciach ruchowych niezbędne będzie złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w realizowanych zajęciach. Osoby, które złożą wymagane dokumenty wraz z załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach: tel. 22 510 98 03
– W naszym mieście funkcjonuje też program Ogólnopolska Karta Seniora. Wszyscy mieszkańcy Ząbek w wieku 60+ uprawnieni do posiadania karty Jestem z Ząbek, mogą uzyskać Kartę Seniora, która jest przepustką do wielu zniżek w całym kraju, oferowanych przez przedsiębiorców, ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne, świadczeniodawców zabiegów zdrowotnych. Kartę można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, pokój nr 7. W tym roku uruchomiliśmy również siłownię ACTIVE SENIOR w Ząbkach.
W parku przy ul. Prusa zamontowaliśmy specjalne urządzenia rehabilitacyjne. Dzięki nim seniorzy mogą wykonywać proste, niewymagające dużego wysiłku ćwiczenia, które pozwalają na utrzymanie sprawności fizycznej. – mówi Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki.
Warto przypomnieć, że w Ząbkach, przy ul. Torfowej 28 funkcjonuje Klub Senior +. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ powinny wypełnić kwestionariusz wraz z wnioskiem o przyjęcie, a następnie złożyć je w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy Ośrodka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach przystąpił również do magistralnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 MODUŁU II Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
– Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 22 510 98 03 lub 22 510 98 16. Program będzie realizowany do 31.12.2023 r – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Wymagania: wykształcenie podstawowe; umiejętność pracy w zespole; stan zdrowia pozwalający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Opiekun środowiskowy poszukiwany

Ząbki – Opiekun środowiskowy poszukiwany

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje osoby na stanowisko Opiekun środowiskowy. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie (po okresie trwania umowy zlecenia możliwość [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” ÂMEFIT FITNESS, GYM & MORE – szybszą drogą do sukcesu w osiągnięciu Twojego celu. Pełna [...]
0 komentarzy
Ząbki - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Ząbki – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach  poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. wymiar zatrudnienia: 1 etat komórka organizacyjna : [...]
0 komentarzy
Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki pogratulowała zawodnikom i trenerom UKS Szabla Ząbki Kamilowi i Sebastianowi Więchom sukcesów na Mistrzostwach Polski Seniorów w Szabli. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.