Dlaczego inaczej dla domków a inaczej dla bloków?

Na ostatnią, majową, sesję Rady Miejskiej w Wołominie trafił temat dotyczący stawek za odbiór odpadów komunalnych. Temat wywołuje wśród mieszkańców wiele emocji ? pada szereg pytań, z kilkoma z nich zwróciliśmy się do Małgorzaty Izdebskiej, sekretarz Gminy Wołomin.

? Z jakiego powodu Gmina Wołomin zajęła się ponownym ustaleniem stawek za śmieci?

? Zmiana sposobu naliczania stawki wynika z konieczności uszczelnienia systemu. Szacujemy, że w gminie Wołomin około 4 tys. osób unika ponoszenia opłaty za odpady przez co rosną koszty całego systemu.

? Choć wiele razy o tym pisaliśmy ? przy okazji innych gmin, nie raz mówiono i pisano na ten temat w mediach publicznych, to mieszkańcy ciągle nie rozumieją skąd pomysł liczenia stawek za śmieci od ilości zużytej wody. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

? Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami może być ustalane na podstawie:  ? liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe; ? ilości zużytej wody z danej nieruchomości; ? powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.
Żadna z powyższych metod nie jest idealna. Metoda od powierzchni jest niesprawiedliwa (jedna osoba zamieszkująca duże mieszkanie zapłaci za śmieci tyle samo ile czteroosobowa rodzina). Metoda od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo zależy w dużej mierze od ludzkiej uczciwości (osoby wynajmujące mieszkania lub wielopokoleniowe rodziny nie zgłaszają rzeczywistej liczby mieszkańców ? często w deklaracji śmieciowej zgłoszeni są tylko właściciele nieruchomości). Obecnie za metodę najbardziej oddającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość uważa się metodę od zużytej wody. Przyjmuje się, że im więcej osób zamieszkuje daną nieruchomość tym zużycie wody jest większe oraz produkuje się więcej odpadów.

? Dlaczego na ostatniej sesji rada ponownie zajmowała się tym tematem, pomimo iż stawki już w tym roku były ustalone?

– Temat został poruszony na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej SBM i części mieszkańców. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów naliczana jest w czynszu na podstawie deklaracji, ale zarządcy osiedli nie mają narzędzi, aby sprawdzić zgodność danych ze stanem faktycznym. Zużycie wody będzie miarodajnym wskaźnikiem ile osób, tak naprawdę, zamieszkuje daną np. wynajmowaną, powierzchnię.

? Dlaczego postanowiono zróżnicować zasady opłat w zależności od tego czy odpady powstały w zabudowie jednorodzinnej czy w gospodarstwach na terenie budownictwa wielorodzinnego?

? Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. (Art. 6m ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). W przypadku zabudowy wielorodzinnej jest to obowiązek zarządcy nieruchomości (spółdzielni).
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel zazwyczaj zamieszkujący daną posesję. Gmina ma możliwość kontroli i weryfikowania liczby zgłoszonych osób w tego rodzaju zabudowie. Problem z zabudową wielorodzinną polega na tym, że nie mamy „wejścia” do poszczególnych lokali, spółdzielnia też nie ma takich uprawnień, stąd brak możliwości w ogóle sprawdzenia ile jest osób w poszczególnych lokalach spółdzielni.
Przy ustalaniu nowego sposobu naliczania stawki odpadowej wzięliśmy też pod uwagę fakt, że w zabudowie jednorodzinnej woda często wykorzystywana jest do podlewania ogródków i pojenia zwierząt. Aby wyliczyć zużycie wody na cele socjalnobytowe właściciele nieruchomości musieliby założyć podliczniki, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po uwzględnieniu wszystkich za i przeciw, chwilowo zrezygnowaliśmy ze zmiany sposobu naliczania stawki odpadowej w zabudowie jednorodzinnej.

? Na czym polegają różnice w naliczeniach kwot?

? W zabudowie wielorodzinnej do wyliczenia stawki za odbiór odpadów pod uwagę będzie brane średnie miesięczne zużycie wody wykorzystanej na cele socjalnobytowe w danej nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy, ustalone w oparciu o wodomierz główny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody statystycznie zużywamy od 2,4 do 3,0 m3 wody na osobę na miesiąc. Zgodnie z informacjami z PWIK w Wołominie mieszańcy gminy zużywają średnio 2,85 m3/osobę. Średnia ta uwzględnia zużycie wody również w domach jednorodzinnych, które wykorzystują ją m.in. do podlewania ogrodów, co oznacza, że dla zabudowy wielorodzinnej średnia może być nawet niższa. Dla osób, które złożyły prawidłową deklarację, uwzględniającą rzeczywistą liczbę mieszkańców nie będzie zatem dużej zmiany w rachunkach. Zmiana będzie zależała od ilości zużytej wody i może okazać się korzystna dla osób, które zużywają mniej wody. W zabudowie jednorodzinnej sposób rozliczania pozostaje bez zmian, opłata będzie pobierana od osoby (miesięcznie 26,50 zł lub 26,00 w gospodarstwach, które mają własne kompostowniki i dokonają korekty deklaracji).

Czytaj także

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

W niedzielę, w Kątach-Wielgi (gm. Strachówka) odbyła się uroczystość wspominająca poległych Powstańców, którzy 160 lat temu zginęli w walkach na terenie obecnego powiatu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 28 marca do 5 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Burmistrz Radzymina Online

Za nami kolejne spotkanie z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim, tym razem w formie online. W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualne inwestycje prowadzone przez [...]
0 komentarzy
Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

W sobotę z inicjatywy Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka odbyła się uroczystość w intencji Rodzin w Wołominie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem autorstwa Jana [...]
0 komentarzy

„Skorpiony” z Pragi Północ w niecałą dobę odnalazły skradzioną toyotę

Niecałą dobę potrzebowali policjanci z grupy Skorpion działającej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, by odzyskać auto skradzione z terenu Białołęki. Już po [...]
0 komentarzy
Rozpoczęcie prac wiertniczych na otworem badawczym GT-1 w Wołominie

Rozpoczęcie prac wiertniczych nad otworem badawczym GT-1 w Wołominie

To historyczny moment dla Wołomina. 15 marca 2023 roku symbolicznie uruchomiono świder, by oficjalnie rozpocząć odwiert otworu badawczego GT-1 w celu poszukiwania i [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Adam Lubiak, Starosta Wołomiński i Norbert Wielgos, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, zaapelowała do Adama Lubiaka, starosty wołomińskiego o wspólną realizację parkingu podziemnego na terenie pomiędzy budynkami starostwa, [...]
0 komentarzy
Naczelnikiem OSP w Klembowie, Panem Łukaszem Jastrzębskim

Zawsze gotowi do pomocy

Często są pierwsi na miejscu zdarzenia, chociaż działalność w straży łączą z pracą i innymi obowiązkami. O tym jak wygląda praca strażaka-ochotnika rozmawiamy [...]
0 komentarzy
Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska - Tłuszcz

Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska – Tłuszcz

Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, na tory linii Warszawa Wileńska – Tłuszcz wyjechał nowy skład złożony z dwóch pojazdów ER 160 Flirt [...]
0 komentarzy
Policjanci poszukują świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków potrącenia pieszego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, zaistniałego 25 lutego 2023 roku około godziny 18:15 w Markach [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.