Doborowa „trzynastka”

Jest ich zaledwie trzynastu. Od niemal 10 lat pozostają w ciągłej gotowości, by służyć swoją pomocą mieszkańcom.  Straż Miejska w Ząbkach, młodsza i niedoceniana siostra Policji, dba o niemal wszystkie kwestie administracyjno – porządkowe w mieście. O roli strażników miejskich, blaskach i cieniach ich pracy rozmawiamy z komendantem Zbigniewem Forysiakiem

Kiedy objął Pan stanowisko  Komendanta Straży Miejskiej i co od tego czasu  udało się Panu zrealizować? Czym właściwie zajmuje się Straż Miejska?

Stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach objąłem w wyniku             konkursu w dniu 1 stycznia 2008 roku. Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną głównie do ochrony porządku publicznego i jest to nasza podstawowa działalność. Jednakże liczne sygnały otrzymywane od mieszkańców naszego miasta wskazują , iż społeczeństwo domaga się, aby Straż Miejska angażowała się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Spowodowało to podjęcie szerokiej współpracy z ząbkowską Policją oraz Komendą Powiatową Policji w Wołominie. Wspólnie z Policją powołane zostały patrole prewencyjne (strażnik – policjant) oraz częste patrole z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej. Wymieniamy się informacjami dotyczącymi zagrożeń i miejsc niebezpiecznych, wspólnie zabezpieczamy wszystkie uroczystości państwowe, kościelne oraz wszelkie imprezy organizowane na terenie naszego miasta takie jak festyny okolicznościowe oraz  sportowe.  Właściwe relacje między Policją a Strażą Miejską w znacznym stopniu gwarantują poprawę bezpieczeństwa. W ramach naszej działalności zajmujemy się kontrolą porządku na terenie miasta, kontrolą prawidłowego oznakowania ulic i dróg, prowadzimy kontrolę prawidłowego parkowania.  Zajmujemy się także wykroczeniami porządkowymi w ruchu drogowym, egzekwowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sporo uwagi poświęcamy bezdomnym, zwłaszcza zimą. Kontrolujemy miejsca, w których przebywają, często zawozimy im ubrania, żywność, informujemy o aktualnych noclegowniach i schroniskach. Zabezpieczamy miejsca zdarzeń i wypadków drogowych. Zajmujemy się bezpańskimi zwierzętami, zabezpieczamy zwierzęta do czasu przyjazdu firmy specjalistycznej, z którą miasto ma podpisaną umowę. Kontrolujemy miejsca w których mogą występować zagrożenia – park, otoczenie stacji kolejowej PKP, place zabaw, otoczenie placówek handlowych pod kątem spożywania alkoholu, rozbojów, napadów, wybryków chuligańskich itp.

A jak wygląda współpraca z placówkami oświatowymi ?

Edukacja najmłodszych jest priorytetem naszej działalności. Prowadzimy na terenie wszystkich placówek oświatowych działania profilaktyczne takie jak np. „bezpieczna droga do szkoły”. To akcja całoroczna polegająca na kontroli otoczenia placówek oświatowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przebywanie w pobliżu tych placówek osób nie będących uczniami, spożywanie alkoholu i obecności osób pod wpływem alkoholu, palenie papierosów. Przed wakacjami prowadzimy akcję „Bezpieczne wakacje”, funkcjonariusze prowadzą wykłady, jak zachować się w czasie wakacji na koloniach, obozach, nad wodą, w górach. Z inicjatywy Straży Miejskiej odbywają się  kompleksowe szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu specjalistycznego sprzętu (fantom, torba ratunkowa). Zapraszamy dzieci  do odwiedzania siedziby Straży Miejskiej, gdzie maluchy zapoznają się z praca strażników oraz sprzętem technicznym wspomagającym prace strażników (radiowozy, radiostacje itp.).

 

Ilu strażników miejskich pracuje aktualnie ząbkowskiej komendzie ?

Jest nas mała garstka, raptem 13 osób łącznie ze mną. Pracujemy na dwie zmiany, więc do dyspozycji mieszkańców pozostajemy przez kilkanaście godzin na dobę od godziny 7:00 do 22:00. w dni powszednie oraz w soboty od 08:00 do 16:00.

Co stanowi największa bolączkę  strażników miejskich ?

Na początku naszej działalności było to negatywne nastawienie części mieszkańców, kojarzono nas z jednostką nastawioną na stosowanie represji. Jednak z upływem czasu, nastawienie społeczeństwa ulega zmianie, mieszkańcy dzwonią z podziękowaniami, piszą listy dziękując za udzieloną pomoc.  Jak już wspomniałem, my nie posiadamy uprawnień takich jak Policja, a mieszkańcy chcieliby, abyśmy podejmowali wszystkie interwencje, również te zastrzeżone  dla Policji. Nieraz ciężko wytłumaczyć wzburzonemu mieszkańcowi, iż nie posiadamy takich czy innych uprawnień. Zawsze takie zgłoszenie przekazujemy zgodnie z kompetencjami do Policji.

Jakie są – patrząc z punktu widzenia  mieszkańców – różnice w funkcjonowaniu Straży Miejskiej i Komendy Policji Ząbkach

Policja jest organem państwowym, a Straż Miejska  samorządowym. Różni nas przede wszystkim zakres kompetencji. Straż Miejska nie zajmuje się sprawami kryminalnymi, jeśli ujawnimy przestępstwo kryminalne przekazujemy takie informacje Policji.

Czy Pana zdaniem praca strażników jest doceniona i szanowana przez mieszkańców?

W naszej jednostce duży nacisk kładziemy na działania profilaktyczne i edukacyjne, dzięki temu relacje z mieszkańcami opierają się na współpracy. Staramy się być asertywni, wykonywać swoje zadania jak najlepiej i rzetelnie przekazywać informacje mieszkańcom. Jak widać po dyplomach i podziękowaniach coraz więcej osób postrzega nas pozytywnie. Jednak najczęściej ludzie doceniają pracę strażników dopiero wtedy, kiedy uzyskają realną pomoc.

 

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.