Dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych w Powiecie Wołomińskim

Powiat Wołomiński otrzymał kolejne rządowe wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Jak napisał na swoim facebookowym profilu, Adam Lubiak, Starosta Wołomiński

Właśnie została opublikowana lista projektów objętych dofinansowaniem, znalazły się na niej inwestycje powiatowe:
? Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku
od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej
do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin ? długość odcinka 2,888 km.
Koszt 16,6 mln złotych w latach 2019-2021
? Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Wołomin
do miejscowości Ręczaje Polskie w Gmina Poświętne ? długość odcinka
7,618 km. Koszt 26,6 mln złotych w latach 2019-2021
? Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej
w Wołomin, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, Gmina Radzymin, nr 4352W
ul. Mareckiej w Miasto Kobyłka ? długość odcinka 1,79 km. Koszt inwestycji
na kwotę ok. 12,4 mln złotych. Realizacja nastąpi do końca 2019 roku

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zakwalifikowane
do realizacji w ramach FDS, otrzymają dofinansowanie zadania w wysokości
do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. I właśnie takie dofinansowanie otrzymały projekty zgłoszone przez Powiat Wołomiński.

Dodatkowo z terenu Powiatu dofinansowanie otrzymały również gminy: Miasto Ząbki, Miasto Kobyłka, Miasto Marki, Gmina Dąbrówka, Gmina Tłuszcz, Gmina Jadów, Gmina Klembów.

Ogromne podziękowania dla Pana Wojewody Mazowieckiego Zdzisław Sipiera oraz pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za ciężką i merytoryczną pracę

 

fot: whatwolf – pl.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.