Dotyk Życia

13 listopada, w Ząbkach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, odbyła się pierwsza prezentacja pod tytułem ?Podaj Dotyk Życia?, poświęcona zasadom prawidłowego reagowania w przypadku potrzeby zawiadomienia służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad wydarzeniem objęła Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

Dzięki staraniom strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, przy współpracy Straży Miejskiej w Ząbkach, Stowarzyszenia ?SZTAB ZĄBKI? oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego, każdy z mieszkańców miał okazję wziąć udział w tej niezwykle szlachetnej i potrzebnej akcji.

Dzięki uprzejmości mieszkańca Ząbek prezentujemy nagranie z przebiegu zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.