Duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w Ząbkach od środy 24 sierpnia

Protest rolników - zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z wyłączeniem z ruchu ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania ul. Skrajną (przebudowa skrzyżowania) oraz z pracami na skrzyżowaniu Powstańców-Żbikowskiego – korekta geometrii skrzyżowania w celu poprawy przejezdności dla komunikacji ZTM (w dniach 24.08-2.09) od środy 24 sierpnia od początku kursowania linie 145, 245, 199 (w kierunku Rembertów Strzelnica) oraz Ząbki-1, Ząbki-2, 2M oraz Ząbki-3. Zmiany są duże ponieważ uwzględniają dwa, a nawet trzy jednoczesne objazdy.

Komunikacja ZTM

(w związku brakiem oficjalnego komunikatu i rozkładu ZTM/WTP w chwili redagowania niniejszej informacji, nazwy przystanków na trasach objazdów mogą się różnić od podanych poniżej) Linie ZTM będą kursowały wg. specjalnych rozkładów jazdy.

Linia 145

W związku z zamknięciem ul. Piłsudskiego od 24 sierpnia linia 145 pomiędzy zespołami przystankowymi Warszawska i Powstańców zostanie dwukierunkowo skierowana na objazd ulicami: Warszawska – Piłsudskiego – ks. Skorupki – Kwiatowa – Sikorskiego – Gajowa – Kosynierów – Maczka -Powstańców – Piłsudskiego.

Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki:

 • Kołłątaja na ul. Ks Skorupki
 • ks. Skorupki na ul. Kwiatowej
 • Sikorskiego 52 na ul Sikorskiego po stronie południowej za skrzyżowaniem z ul. Stefczyka tylko dla kierunku Wiatraczna
 • Sosnowa 51 na ul. Sikorskiego po północnej stronie za rondem z ul. Sosnową dla kierunku Żerań FSO
 • Gajowa 01 (51) dla kierunku Wiatraczna
 • Kosynierów 01 (51) dla kierunku Wiatraczna
 • Maczka dla obu kierunków
 • Dzika 01 i 02
 • Powstańców 03 i 04 Od dnia 24.08 zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
 • Szwoleżerów 01
 • Szwoleżerów 02 (tylko dla 145 i 245 – linie ząbkowskie nadal będą z niego korzystać)
 • Cmentarz 01 i 02
 • Andersena 01

Linia 245

objazd linii 245 od środy 24.08 będzie taki sam jak w przypadku linii 145 tylko trasa linii 245 będzie skrócona do przystanku Maczka 03 gdzie autobus będzie odbywał postój. Po zawróceniu na rondzie autobus 245 rozpocznie swój bieg w kierunku Metra Trocka od przystanku Maczka 04

Przystanek Maczka 04 będzie funkcjonować jako zwykły przystanek dla wielu linii skierowanych na objazd. (nie będzie już porannym „krańcem” linii 245 jak dotychczas)

Linia 199

Ponadto od dnia 24 08 środa zawiesza się funkcjonowanie przystanku Andersena 01, linia 199 za przystankiem Pułaskiego 02 wjedzie bezpośrednio z ul. Szwoleżerów na drogę wojewódzką nr 631. Przywrócenie trasy przez ul. Żbikowskiego i funkcjonowania przystanku Andersena tylko dla linii 199 w kierunku Rembertowa nastąpi prawdopodobnie od 29.08, dla pozostałych linii od 3.09

Komunikacja Ząbkowska

Linia Ząbki-1

Od dnia 24 sierpnia do 2 września (lub od wcześniejszego odwołania)
za przystankiem Kosynierów pojedzie prosto ul. Maczka, za przystankiem Maczka 03 zarwóci na rondzie przy ul. Maczka, i pojedzie objazdem ul. Maczka, w lewo w ul. Szwoleżerów do ul. Piłsudskiego od przystanku Szwoleżerów 02 wróci na stałą trasę.

Od dnia 3 września (lub w terminie wcześniejszym) trasa objazdu ulegnie zmianie, linia wróci na ul. Żbikowskiego i trasa objazdu będzie przebiegała następująco za przystankiem Powstańców Park 01 skręci w prawo w Maczka i w dalej w lewo w Szwoleżerów do ul. Piłsudskiego.

Na trasie objazdu będzie zatrzymywała się na przystankach Maczka 04, Zieleniecka 01, Kwiatowa 01 za ul. Kwiatową.

Linia Ząbki-3

Stała trasa linii Ząbki-3 zostanie utrzymana do przystanku Powstańców 03 (przy Kauflandzie) następnie autobus zawróci na rondzie przy ul. Powstańców i pomijając przystanki po południowej stronie ulicy: tj. Powstańców 04 i Dzika 02, skręci w ul. Maczka, następnie w lewo w Szwoleżerów do ul. Piłsudskiego od przystanku Szwoleżerów 02 powróci na swoją trasę.

Na trasie objazdu linia Ząbki-3 będzie zatrzymywała się na przystankach Maczka 04Zieleniecka 01Kwiatowa 01 (po północnej stronie za ul. Kwiatową)

Linia Ząbki-2/2M kierunek Rembertów


Jadąc ul. Piłsudskiego w kierunku Powstańców, autobus skręci w lewo w ul. Szwoleżerów, skręci w prawo w ul. Maczka i przy rondzie w prawo w ul. Powstańców, dojedzie do ul. Piłsudskiego (bez zatrzymywania się na przystankach po północnej stronie ul. Powstańców tj. Maczka 01Dzika 01 i Powstańców 03) zawróci na rondzie przy Piłsudskiego i od przystanku Powstańców 04 wróci na stałą trasę w kieruku PKP Rembertów.

Na trasie objazdu linia Ząbki-2/2M będzie zatrzymywała się na przystanku Szwoleżerów 03 na ul. Szwoleżerów przed ul. Bartosza, oraz przystankach Różana 02 , Zieleniecka 02Maczka 03.

Ponadto w okresie 24.08-2.09 linia Ząbki- 2 w kierunku Rembertowa będzie skierowana na dodatkowy objazd za przystankiem Dzika 02 skręci na rondzie w lewo w ul. Maczka i w prawo w ul. Szwoleżerów do drogi wojewódzkiej nr 631. na trasie tego dodatkowego objazdu będzie zatrzymywał się na przystanku Maczka 04 na ul. Maczka i Pułaskiego 02 na ul. Szwoleżerów.

Linia Ząbki-2/2M kierunek CH Marki/Metro Trocka.

Za wyjątkiem dodatkowego, krótkiego objazdu w dnia 24.08 – 02.09 autobus wracając z Rembertowa pojedzie swoją stałą trasą do przystanku Powstańców 03 za tym przystankiem zawraca na rondzie przy Piłsudskiego i jedzie do ul. Maczka bez zatrzymywania się na przystankach po południowej stronie ul. Powstańców skręca w lewo w Maczka, w lewo w Szwoleżerów do ul. Piłsudskiego i od przystanku Szwoleżerów 02 wraca na stałą trasę w kierunku odpowiednio CH Marki lub Metro Trocka
Na trasie objazdu będzie zatrzymywała się na przystankach Maczka 04, i na ul. Szwoleżerów Zieleniecka 01Kwiatowa 01 za ul. Kwiatową.

Ponadto w okresie 24.08-2.09 linia Ząbki-2 w kierunku CH Marki/Metro Trocka będzie skierowana na dodatkowy objazd z pominięciem ul. Żbikowskiego. Po skręcie z drogi wojewódzkiej w ul. Szwoleżerów autobus pojedzie prosto do ul. Maczka, i ul. Maczka do przystanku Szwoleżerów po drodze zatrzyma się na przystanku Pułaskiego 01 na ul. Szwoleżerów i od przystanku Maczka 01 na ul. Powstańców wróci na swoją trasę.

Linie Ząbki-1,2 i 3 od dnia 24.09 będą kursowały wg. specjalnych rozkładów jazdy.

W okresie 24.08-02.09 zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

 • Maczka 02,
 • Powstańców Park 01 i 02
 • Andersena 01

Idea obsługi komunikacyjnej ul. Powstańców zakłada, że ząbkobusy będą się zatrzymywały tylko na tych przystankach na których zatrzymywały by się gdyby objazdu nie było. To pozwoli uniknąć pomyłek przy wsiadaniu do autobusu jadącego nie we właściwym kierunku  (autobusy Ząbki-2/2M  w obu kierunkach zawracają na rondzie przy Praskiej Giełdzie Spożywczej. Ta sama zasada została utrzymana w przypadku zawrotki linii Ząbki-3 (zatrzyma się tylko na swoich stałych przystankach)

Ponadto zespół przystankowy Maczka będzie pełnił rolę przesiadkową tutaj będą zbiegać się wszystkie linie w tym Ząbki-1 i 245

Dodatkowo 29-31.08 w północnych Ząbkach w związku z zamknięciem ul. 11 Listopada linia Ząbki-2 będzie kursować objazdem w obu kierunkach ulicami Wolności, Batorego, Sobieskiego z pominięciem przystanków Tetmajera, Lisa Kuli, Szpital Drewnica, Kuleszy, Wilcza . Na trasie objazu autobusy będą zatrzymywać się na przystankach: Wyspiańskiego 01 i 02 oraz Hallera 02.

Informujemy, że w dniach 24.08-2.09 (lub krócej) będą realizowane prace przy korekcie geometrii ronda przy Żbikowskiego, które pozwolą rozbudowę sieci komunikacyjnej ZTM w ten rejon Ząbek.

W dniach 24.08-29.08 prace będą realizowane po ruchem z zawężeniami (dlatego musimy usunąć z tamtego rejonu autobusy) – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Od 29.08 będzie zamknięty wlot i wylot ul. Powstańców do ronda – w tym czasie będzie funkcjonować. Objazd ulicami Maczka, Andersena, Żbikowskiego i dalej w kierunku ronda lub w kierunku ul. Szwoleżerów. Te prace powinny zakończyć się do 2 września, wykonawca będzie starał się zkończyć je w miarę możliwości wcześniej.

Prace te muszą zostać zrealizowane przez wprowadzeniem utrudnień na ul. ks. Skorupki w związku z jej rozbudową.

 

Więcej informacji z Ząbek

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy
Ząbki - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Do dnia 12 kwietnia 2024 r. trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowe [...]
0 komentarzy
Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

15 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 9.00 -13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. Dyżur będzie pełniło dwóch [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.