Dzień Służby Cywilnej w wołomińskiej komendzie

Dzień służby cywilnej to Polskie święto obchodzone corocznie 11 listopada od 2000 roku w Narodowe Święto Niepodległości w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej. W Policji obchodzony jest od 2009 roku jako ?Dzień Pracowników Cywilnych?. Uroczyste obchody ?Dnia Pracownika Cywilnego? w wołomińskiej Komendzie odbyły się 14 listopada w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. Zastępca Komendanta Powiatowego nadkomisarz dr Mariusz Pawlak podziękował wszystkim za rzetelną pracę i zaangażowanie w codzienne wykonywanie powierzonych zadań.

Dziś o godzinie 10 w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Pracownika Cywilnego Policji. Wraz z pracownikami wołomińskiej Komendy świętowała kadra kierownicza i zaproszeni goście, w tym Starostwa Wołomiński Pan Adam Lubiak, Radny Powiatowy Pan Sławomir Pisarczyk, Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Pan Paweł Kaczmarczyk, Przewodniczący NSSZ Pracowników Cywilnych KSP Pan Jan Gałązka.

Wszystkich serdecznie przywitał oficer prasowy KPP Wołomin asp. szt. Tomasz Sitek, następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego ? nadkom. dr Mariusz Pawlak. Już w pierwszych słowach skierowanych do pracowników cywilnych zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości,  komendant  podkreślił jak  ważną rolę w funkcjonowaniu administracji państwowej odgrywa służba cywilna. W dalszych słowach, w imieniu całego kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz wszystkich Policjantów, życzył  wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany przez  nich trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dzień Pracownika Cywilnego był też doskonałą okazją do odznaczenia specjalnie przygotowanym na obchody ?100-lecia powstania Policji Państwowej ? medalem okolicznościowym pracowników i funkcjonariuszy wołomińskiej Komendy oraz przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości. Medalem ?100-lecia powstania Policji Państwowej? zostali uhonorowani również – Radny Powiatowy Sławomir Pisarczyk, Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Paweł Kaczmarczyk, Przewodniczący NSSZ Pracowników Cywilnych KSP Jan Gałązka oraz Pan Krzysztof Tyszka. Łącznie podczas obchodów Dnia Pracownika Cywilnego odznaczono 55 osób.

Nie zabrakło również życzeń, które osobiście przekazał zgromadzonym Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak oraz Przewodniczący NSSZ Pracowników Cywilnych KSP Pan Jan Gałązka.

Uroczyste obchody Dnia Pracownika Cywilnego zakończyły się słodkim poczęstunkiem, co stanowiło doskonałą okazję do wspólnych rozmów.

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście oraz dyrekcji i pracownikom Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za pomoc przy organizacji uroczystości Dnia Pracownika Cywilnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Dzień wcześniej Burmistrz Miasta Ząbki Pani Małgorzata Zyśk w budynku Komisariatu Policji w Ząbkach w obecności Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie nadkom. dr Mariusza Pawlaka i Komendanta KP Ząbki podinsp. Dariusza Korzenia wręczyła pracownikom cywilnym KP Ząbki nagrody za rzetelną pracę.

źródło:  KPP w Wołominie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.