Zmiany w organizacji ruchu na ul. Żołnierskiej

mare

25 sierpnia od godz. 22.00 nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Żołnierskiej na odcinku pomiędzy ulicami Marsa a. Strażacką. Kierowcy pojadą nowo wybudowaną jezdnię wschodnią, mając do dyspozycji po jednym pasie w każdym z kierunków.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do końca 2017 r.

Jak podaje Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w nocy z piątku na sobotę (z 25 na 26 sierpnia br ) ruch na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Marsa do wiaduktu nad torami kolejowymi zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię wschodnią. Kierowcy będą mieli na niej do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Jezdnia zachodnia zostanie zamknięta i rozpocznie się jej przebudowa.

Przed wiaduktem nad torami kolejowymi kierowcy przejadą z jezdni wschodniej przez przewiązkę na nitkę zachodnią, następnie pojadą zachodnim wiaduktem nad ul. Strażacką i nową zachodnią jezdnią do skrzyżowania z ul. Czwartaków. Tak jak dotychczas ruch na tym węźle będzie odbywał się łącznicami okalającymi przyczółki wiaduktu. Ulica Czwartaków będzie miała połączenie ul. Żołnierską, ale tylko ze wschodnią łącznicą. Można będzie zjechać z ul. Żołnierskiej w Czwartaków (jadąc od strony ul. Marsa) oraz skręcić z ul. Czwartaków w kierunku Zielonki. Relacja w stronę ul. Marsa odbywa się poprzez zawrotkę przy północnym połączeniu łącznic z trasą główną ul. Żołnierskiej.

Równocześnie z przełożeniem ruchu na ul. Żołnierskiej wprowadzone będą zmiany na skrzyżowaniach z ulicami Strażacką i Marsa. Na węźle z ul. Strażacką zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej i wlot Strażackiej od strony Starego Rembertowa. Jadąc z tego kierunku trzeba będzie skręcić w lewo i przejechać łącznicą pod wiaduktami – dalej będzie można pojechać w stronę Targówka lub skręcić na ul. Żołnierską do Marsa. Z kolei jadący ul. Żołnierską od strony ul. Marsa nie będą mogli skręcić w ul. Strażacką w żadnym kierunku. Objazd dla tych relacji zostanie poprowadzony przez ul. Czwartaków. Natomiast jadący od strony Ząbek będą mieli możliwość skrętu w prawo w ul. Strażacką i dalej jazdy w kierunku Targówka lub przejechania łącznicą pod wiaduktami w stronę Rembertowa.

Zmiany czekają kierowców także na skrzyżowaniu z ulicami Marsa i Rekrucką. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu dla jadących ul. Żołnierską od strony Strażackiej w lewo w ul. Marsa w kierunku Starego Rembertowa. Jadący w tej relacji będą mogli tylko pojechać prosto do ul. Rekruckiej lub skręcić w prawo w kierunku Trasy Siekierkowskiej.

Wykonawcą przebudowy jest wybrana w przetargu firma Metrostav a.s. kontrakt opiewa na blisko 155 mln zł. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych.

Inwestycja obejmuje:

  • budowę dwóch wiaduktów jezdni głównych ul. Marsa o długości ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,
  • budowę estakady o długości ok. 600 m prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
  • budowę kładki dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami i dwoma ciągami schodów) nad ul. Żołnierską na wysokości osiedla Wygoda,
  • rozbiórkę wiaduktów z przełomu lat 70. i 80. i budowę dwóch nowych o długości ok. 100 m na ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa- Terespol,
  • przebudowę węzła na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. Strażacką z wiaduktami o długości ok. 60 m.,
  • budowę dwóch wiaduktów nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ul. Czwartaków  o długości ok. 70 m,
  • budowę drugiej jezdni ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granic miasta,
  • budowę po wschodniej stronie ul. Żołnierskiej ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4 m,
  • przebudowę instalacji podziemnych. 

Źródło: UM Warszawa, UM Ząbki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.