Edward M. Urbanowski: Marsz

Edward M. Urbanowski: Życzenia

Rok 2020 rozpoczął się od Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie. ?Szliśmy w togach, żeby wszyscy Polacy mogli nas zobaczyć. Zobaczyć, że nie jesteśmy jakimiś kosmitami, kastą, komuchami, zdrajcami, złodziejami. Jesteśmy Polakami, którzy mają zawód, który polega na ważnej misji.? – sędzia Krystian Markiewicz, szef stowarzyszenia sędziów ?Iustitia?.

Sędzia Waldemar Żurek: – Pierwszy raz w dziejach naszego kraju, oraz całej Unii Europejskiej sędziowie, ale także i adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy i inni prawnicy trzymając swoje togi jako symbol wykonywanych obowiązków, wspierani przez obywateli, oraz licznych sędziów i prawników z całej Europy, wyszli, aby wyrazić swój sprzeciw, wobec planów przyjęcia tzw. ustawy kagańcowej. Ustawy, która na zawsze sprowadzi sędziów do roli urzędników, a obywateli do roli petentów wobec władzy, pozbawionych ochrony w kraju i za granicą. Ustawy, która nie tylko knebluje sędziom usta, ale chce ich karać za stosowanie prawa Unii Europejskiej i respektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. stawy, która sprawi, że bramy Unii Europejskiej powoli będą się zamykać, a Polska w dłuższej perspektywie zostanie osamotniona jak przed wiekami, kiedy to cień obcych mocarstw ogarnął ją na wiele lat.
Wzywamy zatem Pana, Panie Prezydencie, prosimy o dochowanie wierności Konstytucji, a przez nią i przyjętym Traktatom, strzec niezależności sądów, niezależności niezbędnej, aby zachować prawa i wolności obywatelskie. A także utrzymać nas w strefie dobrobytu, bezpieczeństwa oraz wolności jaką jest Unii Europejska.
Apelujemy do Pana, aby stał się Pan samodzielnym politykiem, który podejmuje autonomiczne decyzje. Liczymy na Pana otwartość i odwagę do zapoznana się ze stanowiskami w sprawie ustawy z 20 grudnia 2019 roku takich niezależnych, apolitycznych gremiów jak Komisja Wenecka, Komisja Europejska oraz różne organizacja prawnicze w Polsce i za granicą.
Pragniemy też zaznaczyć, że nieprawdą jest to, że sędziowie nie chcą reform. Nieprawdą jest to, że nie dostrzegają problemów w wymiarze sprawiedliwości. Ale czy najważniejszą, najpilniejszą kwestią jest kneblowanie sędziom ust? Czy ona przyspieszy procesy sądowe? Sprawi, że wyroki nie będą budzić wątpliwości? Czy Polacy mogą mieć gwarancję że procedowana po nocach, w okresie świątecznym ustawa, bez jakichkolwiek konsultacji, przy negatywnej ocenie Biura Analiz Sejmowych i ogromnym sprzeciwie praktycznie całego środowiska prawniczego w Polsce i za granicą nadaje się do podpisania?
Chcemy tutaj z całą mocą podkreślić ? w tym wszystkim nie chodzi o sytuację sędziów. Wzywamy Pana do postawienia na pierwszym miejscu dobra naszego kraju, ochrony prawnej obywateli oraz pozycji Polski w Unii Europejskiej. Bo nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, a niezależne sądy ? gwarancją zajmowania tego miejsca.
Dlatego my sędziowie jesteśmy tu dzisiaj w otoczeniu tysięcy obywateli, jesteśmy tu ponieważ służymy wiernie Rzeczpospolitej i stoimy na straży prawa. Jesteśmy tutaj razem, aby upomnieć się po raz kolejny o dochowanie danego Narodowi Polskiemu słowa. Jesteśmy też po to aby przypomnieć wartości, których Polacy NIGDY się nie wyrzekną: Polska jest krajem, który umiłował wolność. Polacy są ludźmi, którzy umiłowali wolność! A wolność tę mogą gwarantować im jedynie niezależne sądy i niezawiśli sędziowie ? Sędziowie Rzeczpospolitej, sędziowie europejscy.?

Jedno przemyślenie nt. „Edward M. Urbanowski: Marsz

  1. Czy to ten sędzia, który na marszu pokazywał ” fucka”, sądził się z córką o alimenty, ma kilkanaście nieruchomości i postępowanie dyscyplinarne?. Kolejny ” autorytet” III RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.