Edward M. Urbanowski: Szok!

edward urbanowski11

W minioną środę przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, 54 – letni mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Służby ugasiły płomień, lecz w stanie ciężkim trafił do szpitala. Przed podpaleniem mężczyzna rozdawał ulotki, na których zawarł swój manifest polityczny. Wytłumaczył, dlaczego protestuje przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości:
– Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich;
– Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów;
– Protestuję przeciwko łamaniu przez władze prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
– Protestuję przeciwko temu, aby rządzący podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej Konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje;
– Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności;
– Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane;
– Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju;
– Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowaniu lobby łowieckiego, promowaniu energetyki opartej na węglu);
– Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu „religii smoleńskiej” i na tym tle dzieleniu ludzi;
– Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się „miesięcznice smoleńskie” i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej;
– Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji;
– Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego;
– Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii;
– Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych, muzułmanów i innych;
– Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy;
– Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich (partyjnych bądź prywatnych) celów;
– Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty;
– Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.
„Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję.”
Lecz czy trzeba było …?

Komentarze

komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Edward M. Urbanowski: Szok!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.