Egzaminy maturalne w powiecie wołomińskim

Ogłoszone zostały wyniki egzaminów maturalnych. W kilku szkołach naszego powiatu egzaminy maturalne wypadły lepiej niż średnia zdawalność w województwie mazowieckim. Niektórzy uczniowie mają już zasłużone wakacje, ale są też tacy, którzy zakończą tegoroczne matury dopiero w sierpniu. Wówczas odbywają się egzaminy poprawkowe. W województwie mazowieckim do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiło 39 813 osób, egzamin pomyślnie zdało 75 % spośród nich.
W liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest powiat wołomiński spośród 106 osób przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych zdało 65 osób. Najwyższa – bo stuprocentowa zdawalność była w liceum w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce (trzeba jednak pamiętać, że w tej szkole do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiło zaledwie siedem osób). Spośród dużych szkół najlepiej wypadło Liceum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie, gdzie zdawalność była na poziomie 69%. Najniższą zdawalność odnotowano w Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, które mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury w Urlach. Pomyślnie maturę zdało tu 33 % uczniów przystępujących do egzaminów.
W technikach, prowadzonych przez powiat wołomińskim, do wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiły 193 osoby, egzaminy pomyślnie przeszło 143 absolwentów. Najlepiej wypadło technikum handlowe (86,7%) i technikum ekonomiczne (zdało 82,6%) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica mieszczącego się przy Al. Armii Krajowej w Wołominie.
Wśród techników, w których do egzaminów maturalnych przystępowała większa liczba uczniów, najlepszy wskaźnik zdawalności zanotowała szkoła mieszcząca się w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce, gdzie zdało 77,7% osób przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Spośród szkół tego rodzaju najniższa zdawalność (33.33%) była w technikum, które się mieści w Zespole Szkół przy ul. Radzymińskiej w Tłuszczu.
Warto podkreślić, że w powiecie wołomińskim są również szkoły średnie dla których organem prowadzącym jest gmina. Tak jest w przypadku Wołomina – gmina prowadzi dwa LO: I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego przy ul. Sasina w Wołominie gdzie na 107 osób przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych nie zdała tylko jedna osoba, zaś kilku absolwentów przystąpi w sierpniu do egzaminów poprawkowych.
W III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3. W III LO zdawalność wyniosła 95,5%, tu do egzaminów maturalnych przystąpiło 110 absolwentów.
– Jesteśmy zadowoleni z wyników egzaminów maturalnych. Mieliśmy 110 absolwentów i wszyscy zostali dopuszczeni do matury. W naszej szkole dopuszczamy do matury wszystkich uczniów, niezależnie od ich osiągnięć w trakcie trzech lat nauki. Mam nadzieję, że sześć osób, które nie zdały z matematyki, pozytywnie przejdą egzamin poprawkowy w sierpniu. Ostateczne wyniki będą w połowie września. Dnia 11 września wyniki trafią do szkół. W naszej szkole rekrutację zakończyliśmy na pierwszym etapie. Nie będziemy mieli rekrutacji uzupełniającej. Przygotowaliśmy 112 miejsc w czterech pierwszych klasach, na które mieliśmy 600 chętnych. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami i dyrektor szkoły w sprawach organizacyjnych oraz wyjazdu integracyjnego. W trzecim tygodniu września jest planowany wyjazd integracyjny pierwszoklasistów. Zależy nam na tym, aby ci uczniowie zżyli się ze sobą na poziomie całego rocznika – mówi Jolanta Mazur, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie ds. Liceum.

Paweł Choim

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.