Fizjoterapia pocovidowa ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego

Trwa konkurs ofert na realizatorów programu w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19. Program ma objąć ponad 1160 osób. Na jego realizację samorząd województwa przeznaczy w tym roku 2 mln zł. Nabór dla realizatorów potrwa do 7 czerwca 2021 r.

Ok. 60 proc. ozdrowieńców boryka się z objawami pocovidowymi. Wśród najczęściej wymienianych dolegliwości znajdują się bóle mięśni czy problemy z koncentracją. Jak zauważa dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych infekcja wirusowa nie kończy się wraz z ustąpieniem objawów klinicznych czy po wypisaniu ze szpitala. ? Okazuje się, że przez wiele tygodni utrzymuje się szerokie spektrum objawów określane mianem zespołu pocovidowego. Najdłużej pacjenci odczuwają ekstremalne zmęczenie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które długo pozostawały w stanie niedotlenienia.

Te osoby, by móc dalej normalnie funkcjonować w społeczeństwie i pracować, wymagają długotrwałej rehabilitacji w tym fizjoterapii dodaje marszałek Adam Struzik. ? Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu środków z budżetu województwa na terapię dla osób z utrzymującymi się objawami pocovidowymi. Przy opracowaniu programu współpracowaliśmy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Cel był bowiem jeden, aby zapewnić kompleksową pomoc zarówno edukacyjną, jak i fizjoterapeutyczną mieszkańcom naszego województwa.

Kto będzie realizował program?

Podmioty realizujące program zostaną wybrane w drodze konkursu ofert. Nabór trwa do 7 czerwca 2021 r. Planuje się, że od lipca mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać z programu.

Skala problemu jest ogromna zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego: ? Dlatego ruszamy z programem. W sumie wsparciem edukacyjnym i terapeutycznym chcemy objąć ponad 1160 mieszkańców Mazowsza. Na tegoroczną edycję przeznaczymy 2 mln zł.

Wsparcie realizowane będzie w ramach pakietu podstawowego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, 1 wizytę terapeutyczną oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową lub w ramach pakietu rozszerzonego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, maksymalnie 18 wizyt terapeutycznych oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową. O rodzaju zastosowanego programu i jego zakresie decydować będzie fizjoterapeuta.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu mogą zgłaszać się osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które nie korzystają z innych programów o podobnym charakterze finansowanych ze środków publicznych oraz nie korzystają ze świadczeń finansowanych ze środków NFZ.

Warunkiem uczestnictwa jest przebycie COVID-19 (potwierdzone testem genetycznym lub zaświadczeniem od lekarza) i przedłużające się dolegliwości pocovidowe. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmie fizjoterapeuta.

Zespół pocovidowy

Przypuszcza się, że naturalny zespół pocovidowy  może trwać około 6 miesięcy, o ile zmiany narządowe nie przekształcą się w stan przewlekły.  Wirus atakuje głównie układ oddechowy, ale im dłużej trwa pandemia, tym więcej obserwacji ujawnia zmiany w innych narządach. ?Ozdrowieńcy? zwracają uwagę m.in. na tzw. mgłę covidową, problemy z pamięcią czy koncentracją. Poza tymi objawami występują także bóle mięśni, klatki piersiowej, głowy, zaburzenia równowagi, stany lękowe i depresyjne. Jak zauważa dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, obecnie mówimy już nie tylko o problemach z oddychaniem, ale także o dolegliwościach o podłożu neurologicznym, kardiologicznym czy ruchowym. ? Obserwujemy również wiele osób, które nie wróciły do kondycji fizycznej sprzed choroby. Bardzo długo utrzymują się także problemy z oddychaniem, zwłaszcza u osób, które miały zapalenie płuc w wyniku zakażenia SARS-COV2. To właśnie ci pacjenci powinni jak najszybciej zostać skierowani na rehabilitację oddechową. Jedną z konsekwencji przebytego zakażenia są również problemy kardiologiczne, zwłaszcza u osób, które przed zakażeniem cierpiały na choroby serca. Jest też cała grupa chorych, którzy skarżą się na zaburzenia natury neuropsychologicznej. Dlatego opieka pocovidowa powinna mieć charakter interdyscyplinarny. Powinna być mądrze zaplanowana ze zwróceniem uwagi na poszczególne populacje. Najbardziej narażone na zespół po(st)covidowy są osoby starsze, z obciążeniami układów krążenia i oddechowego, z astmą, z przewlekłą choroba obturacyjną oskrzeli, cukrzycą, otyłe, a także te, które miały ostre objawy covidowe. Jeśli nadal po kilku miesiącach od choroby utrzymują się duszności, nierównomierne tętno, brak kondycji fizycznej, ból w klatce piersiowej ? takie osoby powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza, by ustalić racjonalną rehabilitację w okresie pocovidowym.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny [...]
0 komentarzy
Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy
Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, [...]
0 komentarzy

Terytorialsi w ćwiczeniu „Powiat-2024”

Współdziałanie służb, doskonalenie umiejętności i sprawdzanie procedur  – terytorialsi, policjanci i strażacy uczestniczyli w ćwiczeniu obronnym „Powiat-2024” przeprowadzonym na terenie powiatu wyszkowskiego.   W [...]
0 komentarzy

Strażacy Miesiąca nagrodzeni

Maciej Smolak z OSP Otwock-Wólka Mlądzka to druh wyróżniony tytułem „Strażak Miesiąca” w styczniu, natomiast Arkadiusz Grotek z OSP Kostrzyń w gminie Wyśmierzyce z powiatu białobrzeskiego zdobył ten tytuł [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 11 do 20 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

EKUZ na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP

W aplikacji mojeIKP złożysz już wniosek o EKUZ, a także sprawdzisz, na jakim etapie jest wydanie karty. Można też wystąpić w mojeIKP o [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.