Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ponad 38,3 mln zł dodatkowych środków na dopłaty na uruchomienie połączeń lokalnych w województwie mazowieckim

Kobyłka - rozkład jazdy autobusu L27 w weekend majowy

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał łącznie 31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 38,3 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych. Są to dodatkowe środki przyznane dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok. W ramach pierwszej i drugiej tury naboru wniosków w ramach funduszu o objęcie dopłatą w 2023 roku Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 120 umów na łączną kwotę 104 711 204,86 zł. Uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27 936,72  km.

– Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest niezwykle ważnym państwowym funduszem celowym o charakterze użyteczności publicznej. W ramach pierwszej i drugiej tury naborów przekażemy ponad 104 mln zł, co jest dotychczasowych rekordem. Dzięki tym środkom uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości prawie 28 tys. km. Jestem niezwykle szczęśliwy, że województwo mazowieckie otrzyma jeszcze dodatkowe ponad 2,7 mln zł, co jest ważnym wsparciem. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, kościoła i instytucji kultury. Wykluczenie komunikacyjne to jedno z fundamentalnych barier. Dzięki funduszowi przywracamy mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość sprawnej komunikacji. Środki z funduszu są także niewątpliwym wsparciem dla przewoźników, którzy wielokrotnie zmuszeni byli do zlikwidowania linii i lokalnych połączeń autobusowych – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego, 21 grudnia 2022 r., została przyznana dodatkowa kwota w wysokości 40 316 314,09 zł., do wykorzystania na objęcie dopłatą wniosków, które nie zostały objęte ze względu na wyczerpanie się puli środków przekazanych dla województwa mazowieckiego w 2023 roku.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 22 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 38 389 656,01 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 271 lokalnych połączeń, o łącznej długości 11 380,5 km), z czego:

 • do Powiatu Białobrzeskiego trafi dopłata w wysokości 424,3 tys. zł na uruchomienie 8 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 262,7 km,
 • do Powiatu Białobrzeskiego na mocy porozumienia z Powiatem Kozienickim trafi dopłata w wysokości 84,1 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 25 km,
 • do Powiatu Białobrzeskiego na mocy porozumienia z Powiatem Grójeckim trafi dopłata w wysokości 991,6 tys. zł na uruchomienie 7 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 302,2 km,
 • do Powiatu Ciechanowskiego trafi dopłata w wysokości 54,5 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 44,8 km,
 • do Powiatu Garwolińskiego trafi dopłata w wysokości 8,1 mln zł na uruchomienie 75 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 2192,7 km,
 • do Powiatu Gostynińskiego trafi dopłata w wysokości 458,6 tys. zł na uruchomienie 9 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 251,5 km,
 • do Powiatu Grójeckiego trafi dopłata w wysokości 2,3 mln zł na uruchomienie 16 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 499,5 km,
 • do Powiatu Grójeckiego na mocy porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim trafi dopłata w wysokości 160,2 tys. zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 45,2 km,
 • do Powiatu Grójeckiego na mocy porozumienia z Powiatami: Przysuskim, Radomskim,  oraz M. Radom (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości 760,5 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 101 km,
 • do Powiatu Grójeckiego na mocy porozumienia z Powiatem Rawskim trafi dopłata w wysokości 532,4 tys. zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 96 km,
 • do Powiatu Grójeckiego na mocy porozumienia z Powiatem Żyrardowskim trafi dopłata w wysokości 304,7 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 30 km,
 • do Powiatu Legionowskiego trafi dopłata w wysokości ponad 1,5 mln zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 240,5 km,
 • do Powiatu Lipskiego na mocy porozumienia z Powiatami: Ostrowieckim, Opolskim, Opatowskim, Radomskim oraz Miastem Radom (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 5,7 mln zł na uruchomienie 31 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1046,2 km,
 • do Powiatu Lipskiego na mocy porozumienia z Powiatami: Zwoleńskim, Radomskim oraz Miastem Radom (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 1,4 mln zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 157 km,
 • do Powiatu Makowskiego trafi dopłata w wysokości ponad 973,8 tys. zł na uruchomienie 10 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1324,4 km,
 • do Powiatu Ostrołęckiego na mocy porozumienia z Miastem Ostrołęka (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 2,2 mln zł na uruchomienie 12 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 725 km,
 • do Powiatu Otwockiego trafi dopłata w wysokości ponad 1 mln zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 97,8 km,
 • do Powiatu Piaseczyńskiego trafi dopłata w wysokości ponad 200 tys. zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 55 km,
 • do Powiatu Przasnyskiego trafi dopłata w wysokości ponad 345,5 tys. zł na uruchomienie 6 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 248 km,
 • do Powiatu Przysuskiego trafi dopłata w wysokości ponad 598 tys. zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 105,9 km,
 • do Powiatu Pułtuskiego trafi dopłata w wysokości ponad 1,2 mln zł na uruchomienie 11 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 759,4 km,
 • do Powiatu Płockiego na mocy porozumienia z powiatami: Gostynińskim, Sierpeckim oraz Miast Płock (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 783 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 191,4 km,
 • do Powiatu Szydłowieckiego trafi dopłata w wysokości ponad 704 tys. zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 256 km,
 • do Powiatu Wołomińskiego trafi dopłata w wysokości ponad 1,1 mln zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 294,8 km,
 • do Powiatu Wyszkowskiego trafi dopłata w wysokości ponad 255 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 83 km,
 • do Powiatu Węgrowskiego trafi dopłata w wysokości ponad 2,3 mln zł na uruchomienie 13 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 415 km,
 • do Powiatu Zwoleńskiego trafi dopłata w wysokości ponad 449 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 93 km,
 • do Powiatu Łosickiego trafi dopłata w wysokości ponad 1,4 mln zł na uruchomienie 22 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1136,7 km,
 • do Powiatu Żyrardowskiego na mocy porozumienia z Powiatem Sochaczewskim trafi dopłata w wysokości prawie 1,2 mln zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 207,6 km,
 • do Powiatu Żyrardowskiego na mocy porozumienia z Powiatem Grodziskim trafi dopłata w wysokości ponad 339,9 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 41,2 km,
 • do Powiatu Żyrardowskiego na mocy porozumienia z Powiatem Sochaczewskim trafi dopłata w wysokości 234 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 52 km.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”, poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

W ramach pierwszej tury naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 89 umów z 86 gminami, 2 powiatami i 1 związkiem powiatowo-gminnym na kwotę 66 321 548,85 zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 588 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 16 556,22  km.

W ramach pierwszej i drugiej tury o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 120 umów z 86 gminami, 24 powiatami i 1 związkiem powiatowo-gminnym na kwotę 104 711 204,86 zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27 936,72 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Więcej informacji z Mazowsza

Mazowsze liderem innowacji!

Mazowsze liderem innowacji!

Województwo mazowieckie liderem Barometru Innowacyjności! Mazowsze uzyskało bardzo wysoki poziom we wszystkich analizowanych kategoriach. Zasoby ludzkie, innowacyjność przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa czy rozwój gospodarczy [...]
0 komentarzy
Rower rządzi!

Rower rządzi!

Spełnia zarówno funkcje robocze, jak i rekreacyjne – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku użytkownika. Jeździmy jednośladem do szkoły, na uczelnię i do [...]
0 komentarzy
Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Rozchorowałeś się w momencie, gdy twoja umowa o pracę wygasła? Masz prawo do płatnego chorobowego, jeśli dostałeś eZLA wciągu 14 dni po ustaniu [...]
0 komentarzy
Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”.  Program to inwestycja w [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 10 do 20 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.