Gdy spotkasz dziki…

Gdy spotkasz dziki...

Rozbudowujące się miasta wkraczają na tereny, które do niedawna były zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta. Taka sytuacja jest m.in. z dzikami, które bytują na dużych otwartych przestrzeniach porośniętych bujną roślinnością oraz w lasach przylegających do terenów miejskich. Niestety coraz częściej okazuje się, że dziki wkraczają na tereny miast – m.in. dlatego, że część mieszkańców zapewnia im „darmową stołówkę”. Zwierzęta szybko przyzwyczajają się do dokarmiania, a następnie w ten sam sposób przyzwyczajają swoje młode.

Brak drapieżników na terenach miejskich powoduje, że populacja dzików stale się rozwija i mogą zdarzać się sytuacje, w których dziki coraz częściej spotykane są w miastach.

Jednym z głównych działań kół łowieckich jest namawianie mieszkańców, by zrezygnowali z podrzucania bioodpadów. Tym bardziej, że ich każda ilość – zgodnie z ustawą „śmieciową” – jest odbierana w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nasze miasto nie limituje ich ilości!

Karmiony dzik szybko przyzwyczaja się do sytuacji, w której na terenach miejskich ma łatwy dostęp do pożywienia. Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane. W tym rejonie musimy wyeliminować dokarmianie jakichkolwiek zwierząt, zarówno celowe, jak i przypadkowe. Dziki chętnie zjadają resztki ludzkiego pożywienia, w tym także chleb, którym wiele osób niewłaściwie dokarmia ptaki.
Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych!

  • w żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych: nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki;

  • na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem;

  • spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika;

  • nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku;

  • nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

  • należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach – zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów;

  • należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

Urząd Miasta Marki podejmuje wszelkie działania, by minimalizować uciążliwości wywoływane przez dziki na terenie miasta. Działania niestety są mocno ograniczone m.in. z uwagi na Afrykański Pomór Świń (ASF). W związku z obowiązującymi przepisami w sprawie ASF, jest zakaz odławiania dzików i ich transportu na tereny leśne, poza miasta.

Dlatego też sugerujemy stosowanie preparatów chemicznych odstraszających dziki z terenów miejskich (np. środki chemiczne – zapachowe).

Urząd Miasta Marki regularnie dokonuje rozsypywania zapachowego środka odstraszającego w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców, w tym roku sypano środek m.in. wzdłuż następujących lokalizacji: ul. Kresowa, ul. Letnia, ul. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Wiewiórki, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Żeromskiego, ul. Wybickiego, ul. Kossaka, ul. Szymanowskiego, ul. Kozacka, ul. Butrymów, ul. Kurpińskiego i wiele innych.

W Wydziale Ochrony Środowiska mareckiego  ratusza mieszkańcy mogą pobierać „pakiety antydzikowe”. W skład pakietu wchodzi ok. 1,5 kg środka odstraszającego dziki, ulotka „Dziki w mieście” oraz ulotka dotycząca środka odstraszającego. Zastosowany środek to produkt w postaci granulowanej, którego używa się do odżywiania, użyźniania gleby i odstraszania dzikiej zwierzyny. Dokładnie dobrane składniki produktu w czasie rozpuszczania doskonale użyźniają glebę i jednocześnie, pod wpływem temperatury i wilgoci, powodują wydzielanie wyróżniających się zapachów nieprzyjaznych dzikim zwierzętom. Zapobiega to przyzwyczajeniu się zwierząt do tej samej woni i tym samym skutecznie chroni przed pojawianiem się m.in. dzików –  informuje marecki ratusz

Tylko w ostatnim tygodniu zużyto ponad 20 kg środka.  

Decyzją Nr 332/21 z dnia 24 września 2021 r. Starosta Wołomiński wyraził zgodę na dokonanie odstrzału redukcyjnego 40 szt. dzików na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Marki w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Zgodnie z wydaną decyzją organizację i przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego powierzono Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 123 „NAREW” w Zegrzu.

Pismem sygn. WOS.6150.10.2021.TG z dnia 11 lutego 2022 r. Starosta poinformował, że żaden z myśliwych Koła nie podął się przeprowadzenia odstrzału w związku z warunkami przekazania na rzecz Skarbu Państwa środków finansowych uzyskanych ze zbycia tusz dzików odstrzelonych na terenie niewchodzących w skład obwodu łowieckiego (np. tereny w granicach administracyjnych miast).

Zgodnie ze stanowiskiem RIO w Warszawie, Starosta Wołomiński nie może wydatkować własnych środków na finansowanie odstrzału redukcyjnego jak również, pomimo złożonego wniosku, dotychczas nie otrzymał dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie tego odstrzału, nie jest możliwe rekompensowanie kosztów prowadzenia odstrzału ze środków finansowych będących w dyspozycji powiatu.

Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę odpowiada Skarb Państwa.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

102. rocznica Bitwy Warszawskiej – program wydarzeń

Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku to przełomowe wydarzenie w historii nie tylko kraju, ale i Europy. Zwycięstwo w bitwie polsko-bolszewickiej [...]
0 komentarzy

Wołomin – gminne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

102 lata temu na polach ossowskich dokonał się cud. W godzinie wielkiej próby Polacy stanęli do walki w obronie wolności. – Jako gospodarz [...]
0 komentarzy

Umowa na wiadukt w Kobyłce podpisana

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Kobyłce zapewni bezpieczny i sprawny ruch kolejowy oraz drogowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą o [...]
0 komentarzy
Będzie bezpieczniej na DW 631

Będzie bezpieczniej na DW 631

Firma z Marek zbuduje sygnalizację na skrzyżowaniu z Główną i Dworkową. O budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w tym miejscu marecki samorząd wnioskował już [...]
Jeden komentarz

Policyjna grupa „Skorpion” rozbiła samochodową dziuplę, odzyskała skradzione mitsubishii i zatrzymała trzech podejrzanych o paserstwo

Realizacja północnopraskich kryminalnych wchodzących w skład grupy Skorpion wspieranych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pozwoliła odzyskać mitsubishi skradzione na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.