Glinianki z nową architekturą

Już od kilkunastu dni możemy cieszyć się z nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Glinianek. Pomost, zamontowany na stawie z kąpieliskiem,  wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie wśród miłośników fotografii, co doskonale widać  w lokalnych mediach społecznościowych.

Poza pomostem, nasze Glinianki zyskały wiele nowych nasadzeń. Teren ten wzbogacono o 93 drzewa, które pełnić będą m.in. rolę ?ekranu? odgradzającego i wygłuszającego linię kolejową od terenów zielonych. Spacerując alejkami Glinianek, zauważymy też nowe krzewy, których przybyło w ilości 2775 sztuk. Firma, realizująca zadanie, wyłoniona w drodze przetargu, przeprowadziła też prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz odnowienie trawników. Inwestycja wymagała wykonania stosownych robót budowlanych, przede wszystkim dotyczących nowo powstałego pomostu, o wymiarach 3m szerokości, 16,58m długości
Całe to przedsięwzięcie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy ponad 240 tysięcy złotych, natomiast wkład własny miasta zamknął się w kwocie 43 tysięcy zł.

Regulamin programu, z którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe, zezwalał, by 70% kosztów całości zadania zostało przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni zielonej, natomiast 30% na małą architekturę.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni? (nr POIS.02.05.00-00-0138/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.