Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności pożytku Publicznego V kadencji.

Więcej informacji – w tym sylwetki kandydatów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.