Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu – Gminy Dobre Do Życia

Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu - Gminy Dobre Do Życia

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Wśród badanych czynników były brane pod uwagę te dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji, a także aktywności społecznej. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. W rezultacie, do oceny jakości życia w gminach wykorzystano 63 wskaźniki szczegółowe.

Czym jest wskaźnik? Na po pytanie w dużym skrócie odpowiedział prof. dr hab. Przemysław Śleszyński: 
„Jakość życia to jest coś, co nas otacza, coś w czym żyjemy i chcemy, żeby ta jakość życia była jak najlepsza. Dlatego w tym wskaźniku syntetycznym znalazło się spektrum tego, w czym żyjemy. Gdzieś musimy mieszkać, gdzieś musimy albo chcemy pracować, uczymy się, wypoczywamy, przemieszczamy się pomiędzy tymi różnymi miejscami naszej aktywności, więc wskaźnik stara się być czymś uniwersalnym, kompleksowym”

Wyniki Wskaźnika Jakości Życia dla 2477 gmin zestawiono w podziale na typy. To podejście wynikało z faktu bardzo dużego zróżnicowania gmin, w których trudno porównywać wyniki ze względu na różnego rodzaju zróżnicowania wielkościowe i funkcjonalne.

Wyróżniono pięć typów gmin:
A – miasta na prawach powiatu
B – strefy podmiejskie miast na prawach powiatu
C – gminy z siedzibą powiatu ziemskiego
D – gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców
E – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

Gmina Klembów ujęta została w Kategorii E i z wielką radością przekazujemy informację, że uplasowaliśmy się na 33 miejscu w Polsce, a w województwie mazowieckim okazaliśmy się bezkonkurencyjni – zajęliśmy 1 miejsce!

To bez wątpienia stanowi powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Jest to jednocześnie potwierdzenie, że realizowane inwestycje mają pozytywny wpływ na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, których liczba systematycznie rośnie. Ten fakt, to dowód na to, że coraz więcej osób decyduje się na stałe zamieszkać właśnie w Gminie Klembów. Wyniki rankingu są dla nas jednocześnie motywacją do kontynuacji strategii rozwoju gminy i realizowania kolejnych projektów podnoszących jakość życia.  – informuje UM Klembów

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Klembów - "Szlachetna Paczka" z Biblioteką i GOK-iem

Klembów – „Szlachetna Paczka” z Biblioteką i GOK-iem

W tym roku po raz kolejny na terenie gminy będzie organizowana zbiórka w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa [...]
0 komentarzy
Klembów - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Klembów – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Klembów na podstawie Zarządzenia Nr 0050.145.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. ogłasza nabór wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej [...]
0 komentarzy
Klembów - Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród beneficjentom w trzech ogólnopolskich konkursach ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nagrodzonych w konkursie [...]
0 komentarzy
Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu - Gminy Dobre Do Życia

Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu – Gminy Dobre Do Życia

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.