Gmina Radzymin poszukuje gospodarstw rolny mogących zapewnić opiekę zwierzętom

Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku?, Burmistrz Radzymina zwraca się z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Radzymin, którzy mogliby zapewnić miejsce oraz opiekę zwierzętom gospodarskim, znalezionym na terenie Gminy Radzymin lub odebranym z innego gospodarstwa na podstawie przepisów wynikających z  ustawy o ochronie zwierząt.

Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 ze zm.) oraz z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (t.j: Dz. U. 2010 nr 116, poz. 778).

Chęć zapewnienia opieki zwierzętom można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin pokój nr 3, w terminie do 28 grudnia 2018 r.

Marta Jusińska-Sołowiej
Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami

UMiG Radzymin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.