Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku i zmiany w gospodarce odpadami w Radzyminie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin

W nowym roku uległ zmianie podział gminy na rejony odbioru, prosimy o zwrócenie uwagi do którego numeru rejonu została przyporządkowana nieruchomość. Zapraszamy też do zapoznania się z planowanymi zmianami w gminnym systemie gospodarki odpadami.

Nowy harmonogram odbioru odpadów (nieruchomości jednorodzinne)

Przedstawiamy poniżej nowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych z terenu gminy Radzymin, który będzie obowiązywał od stycznia 2021 roku. W nowym roku uległ zmianie podział gminy na rejony odbioru, prosimy o zwrócenie uwagi do którego numeru rejonu została przyporządkowana nieruchomość.

Kliknij aby pobrać „Harmonogram odbioru odpadów w gminie Radzymin 2021” w PDF

- harmonogram_odbioru_odpadow_2021_-_22.12.2020.jpg

Zmiana stawki za odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie, podjętą na sesji w dniu 14 grudnia, zmianie ulegną stawki za odbiór odpadów z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Od 1 lutego opłata wynosić będzie 12,20 zł za 1 m3 zużytej wody. W przypadku braku segregacji odpadów, ustawodawca zobowiązał gminy do naliczenia opłaty podwyższonej, która – w przypadku gminy Radzymin po ostatnich zmianach, wyniesie 24,40 zł za m? zużytej wody z danej nieruchomości wielorodzinnej.

W przypadku domów jednorodzinnych stawki pozostawiono na dotychczasowym poziomie, tzn. 32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 64 zł miesięcznie od osoby. Jeśli dane gospodarstwo domowe posiada kompostownik i kompostuje odpady, uzyska od 1 lutego 2021r. zniżkę w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie.

Nowa stawka za odbiór odpadów z domów wielorodzinnych jest wynikiem przeprowadzonej analizy rodzajów oraz ilości odbieranych śmieci i kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. Musimy pamiętać, że najdrożej kosztują odpady zmieszane. Przeprowadzona przez Gminę Radzymin analiza wykazała, że:

  • w budynkach wielorodzinnych występuje problem braku segregacji śmieci (ok. 80% odpadów odbieranych z bloków to odpady niesegregowane, przez co rosną koszty ich zagospodarowania). Wg ostatnich zmian ustawowych, wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku nieosiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku odpadów (segregacji), gmina będzie musiała w kolejnych latach płacić kary, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy;
  • w 2020 roku mieszkańcy wyprodukowali ok. 30% odpadów więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że, aby system mógł się bilansować, nie jest możliwe utrzymanie kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z roku poprzedniego. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, koszt funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów jest pokrywany wyłącznie przez mieszkańców objętych tym systemem.

Zniżka za kompostowanie odpadów

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie podjęto decyzję o zwiększeniu zniżki dla budynków jednorodzinnych za kompostowanie odpadów do 3 zł od osoby miesięcznie. Celem zmiany jest zachęcenie mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników, co ostatecznie wpłynie na zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów w gminie Radzymin.

Deklaracja opłat za odbiór odpadów

Wprowadzone zmiany stawek za odbiór odpadów w budynkach wielorodzinnych nie wymagają zmiany deklaracji. Jedynie w przypadku budynków jednorodzinnych, w których mieszkańcy chcą zacząć kompostować odpady i uzyskać zniżkę, należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin przy ul. Komunalnej 2 (budynek C) lub przesłać na adres urzędu.

Termin wprowadzenia zmian w opłatach

Uchwalone przez Radę Miejską w Radzyminie zmiany w wysokości opłat za odbiór odpadów w budynkach wielorodzinnych oraz zwiększenie zniżki za kompostowanie odpadów w gospodarstwach jednorodzinnych wejdą w życie z dniem 1 lutego 2021 roku, po wcześniejszej analizie uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Czipy na pojemnikach, kody kreskowe na workach i deklaracje ? bez zmian 

Od 2020 roku gmina ma własny system umożliwiający potwierdzenie dokonania odbioru odpadów danej frakcji z konkretnej nieruchomości. W nowym roku nadal musimy pamiętać, aby pojemnik był zaczipowany, a worki miały naklejone kody kreskowe. Firma obsługująca odbiór odpadów dostarczy kody kreskowe mieszkańcom gminy. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin przy ul. Komunalnej 2 (budynek C). W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Referat Gospodarki Odpadami
Urząd Miasta i Gminy Radzymin bud. C
ul. Komunalna 2, pok. 1, 2 (parter)
tel. 22 667 68 76 / 73 / 66

Obecne działania i plany Gminy w gospodarce odpadami 

Gmina Radzymin poczyniła wiele działań mających na celu zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów i zachęcenie mieszkańców do ich segregacji. W 2020 roku wprowadzono nowoczesny system informatyczny do monitoringu odpadów (czipy, kody kreskowe), a także na bieżąco przeprowadzane są kontrole. Wszystkie te działania umożliwiają bieżące przeprowadzanie analiz dot. ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, pomagają uszczelnić system, a także planować działania na przyszłość.

Chcąc wykluczyć nieprawidłowości związane w spełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wielorodzinnych, Gmina Radzymin rozważa wprowadzenie na terenie bloków mieszkalnych Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Pilotażowy systemem został wprowadzony w Ciechanowie i przyniósł oczekiwane efekty. SISO polega na zastąpieniu tradycyjnych altan śmietnikowych zestawami inteligentnych pojemników, które mieszkańcy mogą otworzyć jedynie za pomocą indywidualnych kodów. Informatyczny system ma wiele funkcjonalności, takich jak ważenie wrzucanych odpadów, zapisywanie danych i monitoring rzeczywistej segregacji z podziałem na frakcje. SISO jest również wyposażony w urządzenie mobilne, które umożliwia przeprowadzenie kontroli jakości oddanych odpadów przez podmiot odbierający.

Wprowadzenie nowego systemu w budynkach wielorodzinnych to duża inwestycja, której koszt to ok. 12 mln zł. Gmina Radzymin planuje pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Niezbędna też będzie współpraca ze wspólnotami osiedli, gdyż to na nich ciąży obowiązek egzekwowania od właścicieli lokali właściwej segregacji odpadów.

Kolejnym krokiem, mającym na celu obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów ponoszonych przez mieszkańców, jest podjęta przez Radę Miejską uchwała wyrażająca zgodę na zakup nieruchomości na potrzeby budowy własnej instalacji przetwarzającej opady bez ich składowania. Inwestycja będzie służyła realizacji zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Źródło: UMiG Radzymin

Więcej informacji z Radzymina

Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Na ul. Sasankowej w Łąkach ruszają prace drogowe związane z wykonaniem nakładki asfaltowej. W związku z inwestycją, do końca maja mogą występować utrudnienia [...]
0 komentarzy
Rokis Radzymin Marcovia Marki - SPR Olkusz

Rokis Radzymin Marcovia Marki – SPR Olkusz

Odliczanie trwa. Marecki zespół jak burza przeszedł przez rozgrywki pierwszej ligi gr C piłki ręcznej kobiet. Ale pierwsze miejsce w tabeli to dopiero [...]
0 komentarzy
Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.59.2024, dzień 31 maja 2024 r. (piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta [...]
0 komentarzy
Radzymin - rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Radzymin – rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Od 14 do 29 maja 2024 roku potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostępnych jest 147 miejsc. Tak, [...]
0 komentarzy
Jeden mecz zdecyduje o awansie

Jeden mecz zdecyduje o awansie

W najbliższą niedzielę szczypiornistki ROKIS Radzymin Marcovia Marki zagrają o promocję do ligi centralnej Wóz albo przewóz. Piłkarki ręczne Marcovii w cuglach wygrały swoją [...]
0 komentarzy
Zderzenie trzech samochodów w Radzyminie

Zderzenie trzech samochodów w Radzyminie

Trzy samochody osobowe zderzyły się 11 maja w Radzyminie na skrzyżowaniu ulic Głowackiego i Wyszyńskiego. Taka kolizja nie zdarza się często. Uszkodzenia wyglądają [...]
0 komentarzy
Szczypiornistki niepokonane

Szczypiornistki niepokonane

Przy licznie zgromadzonej publiczności w hali ROKiS w Radzyminie mierzyliśmy się z drużyną SMS ZPRP Lublin. Pomimo iż sytuacja w tabeli już dawno [...]
0 komentarzy

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2024-2029

7 maja, równo miesiąc po wyborach samorządowych, nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Uroczyste ślubowanie złożył także Krzysztof Chaciński [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne w Tłuszczu.

Radzymin – bezpłatne badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w czerwcu

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego [...]
0 komentarzy
Zapraszamy na „Zaczytany Radzymin” z Katarzyną Wolwowicz

Zapraszamy na „Zaczytany Radzymin” z Katarzyną Wolwowicz

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu kulturalnego „Zaczytany Radzymin” z Katarzyną Wolwowicz. Wydarzenie odbędzie się 17 maja w Domku Ogrodnika w Radzyminie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.