Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Radzymin

odpady

Komunikat gminy Radzymin z dn. 17 marca 2020 r. nt. odbioru odpadów komunalnych

Podajemy do wiadomości harmonogram odbioru odpadów w gminie Radzymin do końca roku 2020 i przypominamy tym z Państwa, którzy nie mają jeszcze własnego pojemnika na odpady zmieszane, o pilnej potrzebie wyposażenia nieruchomości w taki pojemnik. Prosimy również o oznakowanie pojemnika numerem porządkowym nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów do końca roku 2020

Podajemy do wiadomości harmonogram odbioru odpadów w gminie Radzymin na okres kwiecień-grudzień 2020 r.:

Harmonogram IV-XII plik PDF do pobrania

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano w miejscach dostępnych do odbioru z możliwością dojazdu. Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, lecz w okresie epidemii koronawirusa mogą zdarzać się opóźnienia spowodowane niespodziewaną absencją pracowników. Odbiór odpadów zostanie wówczas dokonany w dniu następnym. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

W związku z wcześniejszymi uwagami mieszkańców odnośnie pracy firmy MPK Pure Home, informujemy, że do firmy na bieżąco są przekazywane wszelkie reklamacje odnośnie odbioru odpadów. W ocenie gminy firma zapoznała się już z terenem gminy Radzymin i zebrała odpowiednie doświadczenie, aby prawidłowo realizować umowę z gminą. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych dalszych uwag bezpośrednio do Referatu Gospodarki Odpadami pod nr. tel.: 22 667 68 66/68/73/76.

Oznakowanie własnego pojemnika ? numer porządkowy i transponder RFID (tzw ?czip?)

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że każda nieruchomość musi być wyposażona we własny pojemnik na odpady zmieszane. Jeśli jeszcze nie mają Państwo swojego pojemnika, prosimy o jak najszybszy zakup ? od firmy Imperf, jeśli mieli Państwo pojemnik użyczony, lub na rynku.

Prosimy o oznakowanie Państwa pojemnika numerem porządkowym nieruchomości ? poprzez zamieszczenie na pojemniku w widocznym miejscu napisu, nalepki, itp. ? np. napis na klapie markerem. Ułatwi to firmie odbierającej odpady prawidłowe przypisanie pojemnika do posesji, szczególnie w takich przypadkach, gdy z jednej nieruchomości wystawionych będzie kilka lub kilkanaście pojemników.

Na pojemnikach firma odbierająca odpady będzie montowała transpondery RFID, tzw. ?czipy?. Są to niewielkie plastikowe elementy, które zostaną umieszczone pod kołnierzem pojemnika. Montaż w żaden sposób nie uszkadza pojemnika. Montaż będzie przeprowadzany podczas odbioru odpadów zmieszanych, a więc wystarczy tylko wystawiać pojemnik, oznakowany numerem nieruchomości, w dniach odbioru odpadów zmieszanych zgodnie z harmonogramem.

Docelowo – po zakończeniu znakowania pojemników – odpady będą odbierane wyłącznie z pojemników, wyposażonych w transpodery RFID, które są niezbędnym elementem gminnego systemu gospodarki odpadami. Umożliwiają monitorowanie terminowego odbioru odpadów, kontrolę pracy firmy oraz analizę danych nt. ilości odpadów komunalnych w systemie informatycznym, zarządzanym przez gminę.

Zakup pojemnika od firmy Imperf lub odbiór pojemnika przez tę firmę

Aby zakupić użyczony wcześniej przez firmę IMPERF pojemnik, prosimy o kontakt z firmą pod tel. 22 787 88 65 lub 22 786 89 46.

Firma IMPERF jeszcze nie zakończyła odbierania pojemników od mieszkańców, wykonywała to sukcesywnie według rejonów/ulic.
W dniu dzisiejszym, tj. 17.03.2020 Imperf poinformował gminę o czasowym zawieszeniu – do odwołania – odbioru pojemników ze względów epidemiologicznych. Jeśli mają Państwo pojemnik firmy Imperf, który jest już Państwu niepotrzebny, prosimy o zgłoszenia potrzeby odbioru w firmie Imperf pod ww. nr telefonów. Prosimy też o oczekiwanie na wznowienie odbioru pojemników przez firmę Imperf. Dziękujemy za zrozumienie.

Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień-grudzień 2020, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Podajemy poniżej harmonogram odbioru odpadów do końca roku 2020.

Przypominamy, że odpady, zwłaszcza te nietypowe: wielkogabarytowe, elektrośmieci, itp., można poza harmonogramem dostarczać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Komunalnej 8 i jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 14:00-18:00 oraz we wtorki, środy, piątki i soboty w godz. 08:00-14:00.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano w miejscach dostępnych do odbioru z możliwością dojazdu.
W przeciwnym razie odpady mogą zostać nieodebrane, a reklamacje nie będą uwzględniane.

Kliknij, aby powiększyć:

Obraz na stronie harmonogram_iv-xii_2020_wersja_17.03.2020_str-1.jpgObraz na stronie harmonogram_iv-xii_2020_wersja_17.03.2020_str-2.jpg

Obraz na stronie segregator3.jpg

Informacje o harmonogramie znajdują się również w serwisie BIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.