Historia zakorkowanego skrzyżowania

zbiedz kopia

Choć doczekaliśmy się otwarcia pierwszego tunelu w Wołominie to fakt ten nie zmniejszył trudności z poruszaniem się po mieście – niektórzy twierdzą, że wręcz się pogorszyło. Obecnie największy problem stwarza przejechanie przez skrzyżowanie Al. Niepodległości z ul. Szosa Jadowska (skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 634 i 635). Był to jeden z wiodących tematów dyskusji podczas ostatniego posiedzenia rady miejskiej w Wołominie. W środę w tej sprawie w UM Wołomin odbyło się spotkanie z MZDW w Warszawie.

– Tak jak mówiłam podczas sesji już w czerwcu 2015 roku, w związku z budową tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635  (ul. Geodetów), Burmistrz Wołomina wystąpiła  z pisemnym wnioskiem do Dyrektora MZDW  w Warszawie o rozważenie możliwości budowy ronda w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Szosa Jadowska, w ramach prowadzonego przez MZDW w Warszawie zadania inwestycyjnego – mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina

Fora internetowe nie milkną w kwestii korków na terenie Powiatu Wołomińskiego. Temat dróg i modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Małkini jest równie często obecny w dyskusjach podczas spotkań mniej i bardziej oficjalnych. Nie ominął on również ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Wołominie. Radni pytali wiceburmistrz Edytę Zbieć między innymi o działania gminy w sprawie skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Szosa Jadowska. Ponieważ temat interesuje znaczną część mieszkańców nasza redakcja również skierowała do władzy wykonawczej zapytanie w tym temacie. W odpowiedzi Edyta Zbieć poinformowała nas, że ponieważ efekty dotychczasowych działań gminy w sprawie udrożnienia tego skrzyżowania są szeroko komentowane i budzą duże zainteresowanie zarówno ze strony mieszkańców jak i radnych  na najbliższą środę (13 września) zwołana została komisja bezpieczeństwa na którą władze gminy zaprosiły przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i starostwa. Podkreśliła też, że starania gminy w tej sprawie trwają niemal od początku obecnej kadencji. – Tak jak mówiłam podczas sesji już w czerwcu 2015 roku, w związku z budową tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów), Burmistrz Wołomina wystąpiła z pisemnym wnioskiem do Dyrektora MZDW w Warszawie o rozważenie możliwości budowy ronda w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Szosa Jadowska, w ramach prowadzonego przez MZDW w Warszawie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie, w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin”. W lipcu 2015 roku MZDW odpowiedział, że z uwagi na podpisaną już umowę z projektantem oraz z tym, że zakres zleconych prac projektowych dla drogi 634 kończy się na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Al. Niepodległości, nie jest możliwe rozszerzenie zakresu prac o projekt budowy ronda na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Szosa Jadowska. Poinformowano nas również, że dla potrzeb rozbudowy skrzyżowania Al. Niepodległości (DW 634 i 635) z ul. Szosa Jadowska i ul. Wileńską zostaną wszczęte czynności zmierzające do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy tego skrzyżowania w ramach odrębnej umowy – opowiada wiceburmistrz Edyta Zbieć.
W sierpniu 2015 roku Burmistrz Wołomina ponownie zwróciła się z prośbą do Dyrektora MZDW w
Warszawie o udzielenie informacji czy zostały podjęte działania celem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy tego skrzyżowania. – W odpowiedzi MZDW poinformował, że jest w trakcie opracowywania SIWZ dla określenia warunków opracowania tej dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy (przez MZDW w Warszawie) z projektantem było przewidywane do końca 2015 roku. W ślad za tą korespondencją MZDW w Warszawie poinformował Gminę Wołomin pisemnie, że w dniu 8 grudnia 2015 r. została zawarta umowa z firmą PC-Projekt Paweł Ciechanowicz na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg
wojewódzkich nr 634 i 635 tj. ul. Szosa Jadowska z Al. Niepodległości. Określono termin wykonania dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi na 13 miesięcy, tj. do dnia 8 stycznia 2017 r. W dniu 24 marca 2016 r. w siedzibie MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14 odbyła się Pierwsza Rada Techniczna podczas której Projektant przedstawił i omówił dwa warianty rozbudowy skrzyżowania: • wariant zakładający realizację skrzyżowania skanalizowanego z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej, • wariant zakładający realizację skrzyżowania w formie ronda. Zgodnie z ustaleniami oraz wskazaniami MZDW, Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Starostwa Powiatowego w Wołominie, za najkorzystniejszy i skierowany do dalszych prac projektowych został przyjęty wariant rozbudowy skrzyżowania w formie ronda – opowiada wiceburmistrz. Jednak po dalszych analizach uznano, że korzystniejszy dla zmieniającego się układu komunikacyjnego będzie wariant zakładający realizację skrzyżowania skanalizowanego z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej. Obecny na środowym spotkaniu dyrektor MZDW Mariusz Kozyra  poinformował, że w poniedziałek (11 września) podpisana została umowa na prace projektowe w oparciu o podjętą przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie decyzję o rozbudowie skrzyżowania, zakładający realizację skrzyżowania skanalizowanego z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej. Podsumowując spotkanie wiceburmistrz Edyta Zbieć przyznała, że po wyjaśnieniach zaprezentowanych przez obecnego na nim dyrektora Mariusza Kozerę również przychyla się do tego rozwiązania. – Zwracam państwu uwagę, że chcąc zbyt wiele można nie mieć nic. Takim przykładem jest tu modernizacja drogi 634, gdzie było wiele protestów, odwołań i dyskusji a jaki jest tego efekt – wszyscy państwo wiecie – apelował do rozwagi wołomińskich samorządowców dyrektor Kozyra. Choć podnoszone podczas spotkania argumenty nie wszystkich przekonały to z pewnością poszerzyły wiedzę zarówno o stanie zaawansowania prac jak i o podejmowanych działaniach i motywacjach stojących za wybranym rozwiązaniem.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.