I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

19 października odbyło się I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To prestiżowa konferencja o zasięgu wojewódzkim. Główne tematy poruszone podczas forum dotyczyły: edukacji, infrastruktury, nadzoru nad ruchem i ratownictwo. To wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów BRD oraz wprowadzenia dobrych praktyk w lokalnych społecznościach. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komendanta Stołecznego Policji. Organizatorami konferencji byli: Gmina Miasto Marki, Mareckie Inwestycje Miejskie oraz Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne.

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składało się z trzech paneli dyskusyjnych:

Panel I – Nadzór nad ruchem i ratownictwo; Panel II – Infrastruktura; Panel III – Edukacja. Do współpracy zostali zaproszeni najlepsi eksperci, którzy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Byli to przedstawiciele: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORD Warszawa; Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Wydziału Inżynierii Ruchu w Departamencie Infrastruktury; Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju; Mareckich Inwestycji Miejskich; Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; samorządu wojewódzkiego; placówek edukacyjnych.

Do współpracy zostali również zaproszeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W forum uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Wołominie – inspektor dr Marek Ujazda, Komendant Komisariatu Policji w Markach – nadkomisarz Marek Kosela, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego- komisarz Marcin Zdunek. Prelegentem zaproszonym do dyskusji w panelu poświęconym nadzorowi nad ruchem i ratownictwu była podinspektor Wioletta Zychnowska – ekspert ds. prewencji kryminalnej. Tematem jej wystąpienia było: ”Policyjna profilaktyka społeczna w powiecie wołomińskim. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – dobre praktyki”. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pozostałych uczestników konferencji.

W podsumowaniu I Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przestawione wnioski, których celem jest rozszerzenie dobrych praktyk w lokalnych społecznościach i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim.

KPP w Wołominie / podinspektor Wioletta Zychnowska

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP powstanie w Tłuszczu

Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP powstanie w Tłuszczu

Arkadiusz Werelich, starosta wołomiński, Tomasz Kalata, członek zarządu i radny Powiatu Wołomińskiego, wraz z Edwardem Szymankiewiczem, komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, odwiedzili Tłuszcz, [...]
0 komentarzy
Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Markach: bezpieczniej na skrzyżowaniu Fabrycznej i Ząbkowskiej

Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Markach: bezpieczniej na skrzyżowaniu Fabrycznej i Ząbkowskiej

Starosta Wołomiński, Arkadiusz Werelich poinformował o podpisaniu ważnej umowy, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na jednym z najbardziej [...]
0 komentarzy
Nowe inicjatywy i decyzje Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Nowe inicjatywy i decyzje Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Zarząd Powiatu Wołomińskiego podjął szereg istotnych decyzji mających na celu poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury oraz wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 26 lipca do 6 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Przemysław Krzyszczak biegnie dla wychowanków Domów Dziecka w Równem

Powiat Wołomiński  stał się areną niezwykłego wydarzenia sportowego. Wystartował  bieg #ultrapowiat, Przemysław Krzyszczak – sportowiec o wielkim sercu i ogromnej determinacji, biegnie dla [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.