II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę, 3 września 2022r. w namiocie okolicznościowym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego przy Pałacu w Chrzęsnem odbył się  „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Równem gm. Strachówka.

Swoją obecnością zaszczycili: Wiceminister Rozwoju i Technologii  Piotr Uściński, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak oraz Michał Pruszyński, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Dyrektor Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Wołominie Igor Sulich, Doradca Społeczny Marszałka Województwa Mazowieckiego Emilia Oleksiak, Przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie: Zastępca  Dyrektora Anna Wasilewska i Robert  Ślusarczyk, Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Zastępca Wójta Gminy Strachówka Zenon Zadróżny, Sekretarz Gminy Strachówka Joanna Jaszczur,  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Mariusz Stępnik, Główny Specjalista ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Wołominie Monika Sikorska, Radni Powiatu Wołomińskiego Magdalena Suchenek, Robert Szydlik, Sławomir Klocek, Przewodnicząca Rady Gminy w Strachówce Anna Ołdak, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach Jan Józef Romańczuk, Przedstawiciel  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Anna Siewierska, Kierownik Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu Agnieszka Domżalska, Doradca Zakładu Rolniczego w Strachówce Renata Karyś, Kierownik PT KRUS w Wołominie Paweł Śliwa,  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki Krystyna Ołdak,  Przedstawiciele  Koła Gospodyń Wiejskich w Boruczy z przewodniczącą Moniką Sasin.

Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka. Nadmieniła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem dnia 24 maja 2022 roku  podpisało umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  pt: „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Następnie odczytała List od Senator RP Marii Koc, w którym to podkreślono rolę kół gospodyń na obszarach wiejskich na różnych obszarach jej działalności. Wyróżniono aktywność Kół Gospodyń  na obszarze Powiatu Wołomińskiego, które biorą udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach.

Przed prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych konkurencjach powołano Komisję Konkursową, w której skład weszli: Pan Jan Józef Romańczuk, Pani Anna Siewierska, Pani Monika Sikorska, Pani Krystyna Ołdak, Pani Anna Ołdak. Wyznaczone do Komisji osoby pracowały według opracowanego regulaminu, zaś ocena poszczególnych konkurencji odbywała się na podstawie karty oceny przygotowanych dla wszystkich członków Komisji.

W całodziennych zmaganiach wzięło udział  dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wołomińskiego: Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich w  Myszadłach, gmina Jadów wraz z przewodniczącą p. Moniką Pękul; Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce, gmina Strachówka wraz z przewodniczącą p. Ewą Powierżą;  Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, gmina Poświętne z wraz przewodniczącą p. Krystyną  Kurek; Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie, gmina Klembów  wraz z przewodniczącą p. Ewą Chacińską; Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”, gmina Jadów wraz z przewodniczącą p. Marzeną Ołdak;  Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” w Dąbrówce gm.Dąbrówka z przewodniczącą p. Krystyną Średnicką; Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce, gmina Jadów  z przewodniczącą p. Ewą Oryga; Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich, gmina Wołomin z przewodniczącą p.  Joanną Ciepielewską;  Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej, gmina Poświętne  z przewodnicząca p. Moniką Tlagą; Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, gmina Strachówka.

Gospodynie zmierzyły się w trzech konkurencjach konkursowych: wokalnej „Piosenka o KGW”, kabaretowej „Moda na wesoło” oraz rękodzielniczej – „Najpiękniejsze  stoisko KGW”. Uczestnicy Turnieju z wielkim zaangażowaniem i determinacją przygotowali się do poszczególnych konkurencji. Wykazali się zarówno pomysłowością, kreatywnością  i  talentem. Zmagania same w sobie należały do bardzo wyrównanych, a duch rywalizacji udzielił się wszystkim obecnym. Było kolorowo i zabawnie. Każdy występ był niepowtarzalny, nagradzany głośnymi brawami. W przerwach miedzy występami można było oglądać przygotowane stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Organizatorów.

Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach miały ogromny wpływ na końcowy wynik rywalizacji i zajęcie miejsc na podium. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Jan Józef Romańczuk na podstawie protokołu końcowego ogłosił wyniki Turnieju  i  wspólnie z członami Komisji oraz samorządowcami dokonali wręczenia dyplomów, nagród i pucharów.

Komisja  konkursowa przedstawiała następujące wyniki:

I KONKURENCJA KONKURSOWA „Piosenka o KGW”
I MIEJSCE – KGW ”Same Swoje  „Letnisko Nowy Jadów
II MIEJSCE- Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III MIEJSCE- Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
WYRÓŻNIENIE- Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce

II KONKURSENCJA KONKURSOWA  „Moda na wesoło”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
II MIEJSCE- Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie

III KONKURSENCJA KONKURSOWA  „Najpiękniejsze stoisko KGW”
I MIEJSCE- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”
III MIEJSCE – Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
WYRÓŻNIENIE- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach

Komisja konkursowa przyznała  nagrodę GRAND PRIX 2022, ufundowaną przez Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Tegoroczna statuetka powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów  „Same Swoje”. Przewodniczący komisji konkursowej pogratulował wszystkim kołom, życzył dalszych sukcesów, a organizatorom na ręce Przewodniczącej KGW Równe Hannie Wronka wręczył kwiaty.

Nagrody rzeczowe, statuetki, medale okolicznościowe, dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Gminę Strachówka wręczali: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Wójt, Wice-Wójt oraz Sekretarz Gminy Strachówka i Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Igor Sulich.

Zarząd KGW Równe podziękował komisji konkursowej za trud włożony w ocenę poszczególnych konkurencji a także instytucjom samorządowym za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia. Uhonorował każdego bukietem kwiatów i medalem okolicznościowym.

Każde Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w Turnieju zostało uhonorowane  statuetkami okolicznościowymi ufundowanymi przez Senator RP Marię Koc, upominkami od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz medalami okolicznościowymi od Gminy Strachówka. Organizatorzy Turnieju – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem również uhonorowało każde KGW upominkiem.

Po całej dekoracji i rozdaniu nagród zaproszono wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia oraz na poczęstunek.

Na zakończenie Przewodnicząca KGW Równe podziękowała uczestniczkom i przybyłym gościom. Stwierdziła, że Koła Gospodyń Wiejskich w Równem udowodniło dzisiaj, że jako organizacja pozarządowa są animatorami tradycji i kultury na wsi a także potrafią promować swoją małą ojczyzną i integrować środowisko lokalne. Wyraziła nadzieję, że taka forma promocji pozwoli cyklicznie organizować Turnieje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem turnieju było: zintegrowanie gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród gospodyń wiejskich, upowszechnianie kultury ludowej na obszarach wiejskich.

II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, podczas którego odbył się Piknik z Produktem Polskim połączony z powiatowym etapem ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, któremu przewodniczył Zastępca Dyrektora OT KOWR w Warszawie Zbigniew Sobieraj.

II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich odbył  się pod patronatem honorowym Senator RP Marii Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka.

Współorganizatorami  turnieju byli: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/Odział w Siedlcach. Wydarzenie pt. „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich” zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Policja poszukuje świadków kradzieży i aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży

Policja poszukuje świadków zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Wołomina. Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z powiatowego Wydziału Prewencji. [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Rozbudowa II odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach

Od 27 stycznia planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na II odcinku remontowanej drogi wojewódzkiej Nr 634. Zamknięcie dróg dotyczyć będzie ul. Ks. [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 27 stycznia do 8 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Linia autobusowa 738 obsługuje gminę Radzymin oraz Marki i łączy je z Warszawą. Obecnie autobusy kursują co 20 minut w szczycie i co [...]
0 komentarzy

„Mobilny Burmistrz” – spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Jak rozwija się miasto i gmina Radzymin? Kiedy nowe inwestycje zaczną przynosić gminie zyski?  Jeżeli zastanawiacie się nad tymi pytaniami to  być może [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.