II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

Zmiana Studium objęła miejscowości Krusze, Sitki i Michałów. Faktyczne zmiany w stosunku do istniejącego stanu planistycznego dotyczą powierzchni ok. 540,88 ha. Stanowi to ok. 6,3% powierzchni gminy. Zmieniono głównie tereny rolne na tereny inwestycyjne (tereny: wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, aktywności gospodarczej, tereny OZE, poprawy jakości życia mieszkańców).

Na terenach aktywności gospodarczej nie dopuszcza się funkcjonowania instalacji do przetwarzania, gromadzenia i utylizacji odpadów. Równocześnie zmieniono wybrane tereny inwestycyjne na tereny leśne i w mniejszym stopniu rolne. Zmiany te mają na celu uporządkowanie zagospodarowania poszczególnych miejscowości poprzez zmniejszenie rozproszenia terenów i skoncentrowanie zabudowy w granicach lub w sąsiedztwie terenów już zainwestowanych.

Bilans nowych terenów inwestycyjnych, które powstały w wyniku Zmiany Studium to wynikowo ok. 40,61 ha, co stanowi ok. 2,0% powierzchni miejscowości objętych Zmianą Studium (Krusze, Sitki i Michałów) i mniej niż 0,5% powierzchni gminy.

Potrzeba uaktualnienia studium wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania kierunku polityki przestrzennej tej części gminy do istniejącego zapotrzebowania.

Treść zmiany studium dostępna jest na stronie BIP Urzędu.

Więcej informacji z Gminy Klembów

Zamelduj się w Gminie Klembów i odbierz upominek!

Zamelduj się w Gminie Klembów i odbierz upominek!

Okres wakacyjny, to idealny czas na tradycyjną już promocję meldunkowa w naszej gminie. Na ten moment mamy zameldowanych 10 696 mieszkańców (nie ma [...]
0 komentarzy
Umowa na prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu w Klembowie została podpisana

Umowa na prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu w Klembowie została podpisana

Zakończyła się procedura związana z wyborem wykonawcy do realizacji zadania „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika [...]
0 komentarzy
Klembów - nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe

Klembów – nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe

Zakończenie roku szkolnego, to zawsze ważne wydarzenie w życiu uczniów i bardzo dobra okazja do podsumowania osiąganych przez nich wyników w nauce. Wójt [...]
0 komentarzy
Koncert plenerowy w Woli Rasztowskiej

Koncert plenerowy w Woli Rasztowskiej

Stowarzyszenie Zespół Muzyki Dawnej Flauti Divertenti serdecznie zaprasza na koncert plenerowy w wykonaniu Chóru Ludzi Pozytywnych z Woli Rasztowskiej, pod kierownictwem Pauliny Marszał-Zych. [...]
0 komentarzy
Dotacje celowe dla Spółek Wodnych z terenu Gminy Klembów

Dotacje celowe dla Spółek Wodnych z terenu Gminy Klembów

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Klembów Wójt Gminy Klembów zawiadamia, że spółki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.