III Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego za nami

II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego odbył się 8 września w Hotelu „Batory” w Tłuszczu. Wydarzenie zorganizowane przez Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza Redyka, przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu.
2018-09-13_212152

Obrady rozpoczęli starosta Kazimierz  Rakowski oraz przewodniczący Tadeusz Redyk, który podsumował dwa lata pracy Forum.

–  Forum powstało zarządzeniem starosty wołomińskiego w styczniu 2016 roku. Kongres jest zwieńczeniem każdego roku pracy forum, w którym jest 45 przedstawicieli i samorządu powiatu, samorządu gmin miejskich, wiejskich,  organizacji gospodarczych typu Klub Biznesu, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Mazowieckie Forum Biznesu i Nauki,  Izba Gospodarcza, jak też przedstawiciele indywidualni przedsiębiorców, którzy chcieliby społecznie wnieść swój wkład do kapitału tej naszej, lokalnej społeczności.  Każde ze spotkań kwartalnych, niosło ze sobą określone cele,  m.in. stworzyliśmy trzy zespoły robocze, które zajmowały się ważnymi dla nas kwestiami –  zespół ds. wizerunku i promocji powiatu (…) zespół, który odpowiada za infrastrukturę i rozwój powiatu, jak też zespół ds. regulacji prawnych i odbiurokratyzowania administracji. Każdy z zespołów, kończąc swoją pracę,  miał obowiązek stworzyć raport,  takie raporty powstały i zostały przesłane do instytucji zainteresowanych ich zaimplementowaniem oraz tych, w których chcielibyśmy aby zostały zaimplementowane. Dzisiejszy, trzeci kongres, ma znakomitych gości, m.in. prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, którzy przybliżą nam terminy ważne dla przedsiębiorców, m.in.  split-payment czy RODO, gdyż dzisiaj biznes ma coraz większe trudności z odnalezieniem się w otaczającej rzeczywistości. (…) Ważnym jest, aby ta platforma, jaką jest Forum Gospodarcze, istniała i służyła poprawie relacji między samorządowcem a przedsiębiorcą. Myślę, że  trzy lata istnienia Forum, stanowią fundament do tego, abyśmy mogli dalej tworzyć  kulturę rozmów, kulturę relacji, po to aby nikt się nie bał realizować inwestycji publiczno-prawnych. Myślę, że warto brać przykład z tych gmin i powiatów, w których takowe inwestycje są realizowane. W naszym powiecie, w naszych gminach inwestycji publiczno – prywatnych jest bardzo mało., co oznacza, że tej kultury jeszcze nie wypracowaliśmy. Uczmy się rozmawiać, uczmy się siadać do stołu wspólnie, tworząc przedsięwzięcia, tworząc inwestycje dla dobra mieszkańców, dla dobra nas wszystkich mieszkających na tym terenie – powiedział Tadeusz Redyk

Pierwszym prelegentem podczas kongresu był ekspert w zakresie  prawa podatkowego, prof. dr hab. Witold Modzelewski. W blisko dwugodzinnym wykładzie poruszył kwestie wyzwań przed jakimi staną polscy przedsiębiorcy w najbliższej przyszłości. Zgromadzeni biznesmeni mogli usłyszeć m.in. o split-payment czy nadchodzącej rewolucji w branży księgowej. Następnie problematykę współpracy pomiędzy firmami i samorządami omówił Michał Smoleń z PwC. Podczas Kongresu Aleksandra Szwed, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych przedstawiła nową perspektywę unijną.
Szczególnym momentem III Kongresu Forum Gospodarczego było wręczenie Nagrody Starosty Wołomińskiego. Zarząd Powiatu zdecydował o uhonorowaniu w ten sposób pana Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela firmy TAGO. Nagroda została przyznana za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu wołomińskiego. Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał panu Gołębiewskiemu medal Pro Masovia, którą w imieniu Marszałka Adama Struzika wręczyła Bożena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Głos zabrał także Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński. Posiłkując się prezentacją z ze zdjęciami i szczegółowymi kosztami omówił powiatowe inwestycje drogowe w latach 2015-2018. W okresie tym na drogi powiatowe przeznaczono prawie 90 mln złotych. Do tego należy doliczyć blisko 80 km wykonanych nakładek bitumicznych. Kończąc swoje wystąpienie, Kazimierz Rakowski wskazał na wyzwania stojące teraz przed powiatem wołomińskim, szczególnie w zakresie działalności szpitala w Wołominie. Z radością poinformował, że pierwsze decyzje w tym zakresie zostały już podjęte i wkrótce rozpocznie się rozbudowa placówki.
Wydarzenie zakończył koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.