Informacja dot. trybu zlecania zadań do realizacji NGO

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, 05-250 Radzymin ul. Weteranów 47, złożyło w dniu 4 stycznia 2019 r. ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: „Zimowa kreatywność małych odkrywców”.

Przedmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:
– wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł;
– ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2019 r., pisemnie na adres Urzędu, tj. Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Tryb małych zleceń” lub drogą elektroniczną na adres: inforad@radzymin.pl

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, tel. 22 6676853/855.
Radzymin, dnia 10 stycznia 2019 r.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Źródło: UMiG Radzymin

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.