Informacja o wyborze wykonawcy | Miasto Ząbki

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w celu wyboru wykonawcy na wykonanie i montaż 18 kompletów tablic informacyjno-promocyjnych, w ramach projektu pt. ?Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF?, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r. informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AMJ Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 37, 95-040 Koluszki.

Firma ta złożyła ofertę w terminie. Zaproponowana cena była najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta otrzymała największą ilość punktów, tj. 100 punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.