Informatyka z ipad’em, matematyka z LEGO WeDo 2.0, muzyka z tech-teacherem. Cyfrowa rzeczywistość w kobyłkowskiej szkole

Rozmowa z Anetą Topczewską-Scrivo, doświadczonym managerem, pedagogiem i dyrektorem zarządzającym Słonecznej Szkoły Podstawowej w Kobyłce.

– Wyniki ostatniego konkursu unijnego na Mazowszu, realizowanego w ramach programu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, zdumiewają. Niepubliczna Słoneczna Szkoła Podstawowa, znalazła się w kameralnym gronie ośmiu gmin mazowieckich – beneficjentów programu. Czym wyróżnił się Państwa projekt „Cyfrowym krokiem w przyszłość”?
– Nasze działania są zbieżne ze światowymi trendami w edukacji. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, czyli takich, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Szczególną uwagę zwracamy na kompetencje matematyczne, informatyczne, i naukowo-techniczne. Nasz projekt został wysoko oceniony, ponieważ umożliwia uczniom zdobycie tych umiejętności na wysokim poziomie, tak ważnych w przyszłości, gdyż programowanie, robotyka i kodowanie są niezwykle istotne w XXI wieku. Poza tym, projekt intensywnie rozwija umiejętności klasyczne: poszukiwania informacji, selekcjonowania jej, krytycznej oceny jej jakości; umiejętność pracy zespołowej, kreatywności, rozwiązywania problemów.
– Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, od lutego 2019 do lutego 2021 roku. Co Szkoła Słoneczna przygotowała dla uczniów?
– Przede wszystkim atrakcyjny i przyjazny proces nauczania. W ramach projektu zakupione zostaną specjalne długopisy (Apple Pencil) oraz tablety z firmy Apple (IPady 9,7”), które będą łączyć się z monitorem dotykowym za pomocą Apple TV. Pracownia matematyczno-przyrodnicza wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce (między innymi w roboty LEGO WeDo 2.0, stół multimedialny, roboty blue bot, mikroskop stereo, stacja meteorologiczna itd.). Celem projektu jest rozwój talentów i pasji uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i kołach zainteresowań. Nasze klasy zrealizują prawie 1300h zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Będą to zajęcia z języka angielskiego, plastyki, muzyki, programowania, oraz wprowadzanie do uczenia się za pomocą aplikacji i tabletów, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Suma godzin obejmuje również zajęcia matematyczne oparte na metodzie eksperymentu oraz projekt przyrodniczy „Opisujemy rzeczywistość”. Wszystkie działania projektowe
są dla naszych uczniów bezpłatne.
– Czy kadra Szkoły jest gotowa na takie wyzwanie, zwłaszcza na pracę z tak zaawansowanym sprzętem?
– Znamy problem szkół, gdzie często rozwój kompetencji cyfrowych uczniów kończy się na wstawieniu sprzętu do sali. U nas poprawne i efektywne użycie takiego sprzętu będzie gwarantowane poprzez obecność na zajęciach tzw. tech-teachera (nauczyciela-informatyka), który będzie wspierał naszych nauczycieli i uczniów w okresie projektu.
– To prawdziwie nowoczesne rozwiązanie problemu, a sam projekt jest bardzo ambitny. Czy takie wyzwanie wiąże się z jakimiś obawami?
– Mamy już doświadczenie
w prowadzeniu bardzo złożonego projektu unijnego, który właśnie zakończył się w Przedszkolu Słoneczna Polana. Tu również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dały dzieciom niepowtarzalny impuls w rozwoju, jesteśmy zachwyceni efektami, oraz tym ile dzieci mogło z projektu skorzystać. Dlatego projekt w Słonecznej Szkole Podstawowej traktujemy jako nową przygodę, i czujemy dużą ekscytację związaną z tym, że Szkoła się rozwija, i że tworzymy świetne warunki do wartościowego rozwoju naszych uczniów. Cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna, że projekt wesprze rozwój uczniów w najbardziej nowoczesny sposób obecny dziś w edukacji, że będzie to cyfrowa szkoła. Nasi uczniowie wejdą na rynek pracy po 2030 roku, prawdziwe cyfrowe umiejętności staną się dla nich wyróżnikiem na rynku pracy i będą predystynować ich do zajmowania wysokich i samodzielnych stanowisk.
Dodatkowo warto wspomnieć, że uczymy także mądrego wykorzystania technologii cyfrowych. To potężne narzędzie poznawania świata i wyszukiwania informacji, ale nieprawidłowo użyte może wyrządzić wiele złego. Oswajamy technologię, mądrze jej używamy.

Słoneczna Szkoła Podstawowa
Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5
tel. 728 327 930
www.szkolasloneczna.edu.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.