Integracja i rehabilitacja przez sztukę

W ramach realizowanego od 21 września zadania w siedzibie Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki  i Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne, w których uczestniczą dzieci autystyczne oraz ich rodziny i zaprzyjaźnione osoby dorosłe, rówieśnicze w tym rodzeństwo, koleżanki i koledzy.

Celem warsztatów jest aktywizacja dzieci dotkniętych autyzmem i pełniejsze włączenie ich do współpracy poprzez podniesienie kompetencji plastycznych rodziców, dziadków bądź innych opiekunów prawnych oraz środowiska rówieśniczego, stworzenie szansy na pracę twórczą w warunkach domowych.
Integracja i rehabilitacja przez sztukę to projekt pilotażowy, przygotowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia MFBNiK. Projekt zakłada udział w co najmniej trójki dzieci z orzeczeniem. Zajęcia odbywające się na ogół w piątki w godzinach popołudniowych cieszą się dużym powodzeniem a uczestniczy w nich nadspodziewanie duża ilość rodzin. Przed uczestnikami jeszcze sześć godzin warsztatowych. W planie jest przygotowanie ozdób świątecznych i choinkowych.
Do tej pory odbyły się już różne formy zajęć wraz z elementami zabaw sensorycznych jednak z całą pewnością ulubioną przez niemal wszystkich uczestników są zabawy farbami. Malowanie to ulubiona czynność zarówno dziecięcej jak i dorosłej części grupy. A malujemy wszystko i wszystkim co przysparza ogromnej radości wszystkim.
We wrześniu 2018 roku Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przystąpiło do realizacji projektu w ramach zadania publicznego „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz środowiska osób niepełnosprawnych” do realizacji projektu p.t. „Integracja i rehabilitacja przez sztukę”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł ze środków Powiatu Wołomińskiego na podstawie umowy nr 410.2018 z dnia 14 września 2018. W ramach realizowanego zadania MFBNiK zapewnia wkład własny w formie wolontariackiej oraz poprzez nieodpłatnie udostępnia siedziby stowarzyszenia na czas prowadzonych zajęć.

od-paski-do-zawodu

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.