IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny 2019 Azymut Chrzęsne

IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny 2019 Azymut Chrzęsne rozpoczął się 15 lipca. Zorganizowany został przez Fundację Ogarnij Emocje wspólnie  ze Starostwem Wołomińskim. Komisarzem artystycznym wydarzeń jest niezmiennie  Wanda Wolf, która odpowiada za przekaz artystyczny utrzymany na oczekiwanym poziomie. W tym działaniu wspierana jest przez Izabellę Sasin prezesa Fundacji Ogarnij Emocje, która koordynuje działania pod względem  formalno-prawnym.

Obie panie wkładają wiele wysiłku, by wartości, jakie są popularyzowane w czasie plenerów oraz  w okresach między-plenerowych były tymi, które budują regionalną markę turystyczną nie tylko Powiatu Wołomińskiego, ale także całego regionu równiny wołomińskiej.

Plenery ceramiczne są doskonałą okazją by budować dobro wspólne  ponad granicami administracyjnymi gmin i powiatów.

Partnerami, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbywać są pasjonaci  ceramiki. Profesjonaliści  i amatorzy, którzy przez ceramikę wyrażają swoje emocje. Celem plenerów ceramicznych organizowanych przez tychże pasjonatów ceramiki, którym przewodzi  Wanda Wolf  wspierana przez Fundację Ogarnij Emocje jest budowanie jednego z elementów składowych produktu turystycznego, jaki ma szansę popularyzować Powiat Wołomiński na zewnątrz.

W trakcie 14 plenerowych dni na terenie zespołu pałacowo ? parkowego  w  Chrzęsnem powstają prace ceramiczne, które mają odniesienie do  kultury regionu. Każdego roku na zakończenie  pleneru ceramicznego Azymut Chrzęsne część prac przekazywana jest w formie darowizny z przekazaniem praw autorskich na rzecz współfinansującego plener Powiatu Wołomińskiego.

W tym roku finisaż IV Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego Azymut Chrzęsne 2019 odbył się  niedzielę 28lipca. W wyjątkowej scenerii parkowej wystawy ceramicznej „Z Ziemi” wystąpiła Joanna Bejm ? wokal, której towarzyszył Sebastian Iwanowicz ? gitara.

IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny 2019 ?Azymut Chrzęsne? dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.