IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych (klasy 4 – 8) funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 4 uczniów uczęszczających do placówki oświatowej, z której została zgłoszona drużyna. Każda drużyna musi mieć opiekuna.

Zadanie konkursowe będzie polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (otwarte i zamknięte). Uczniowie odpowiadają na pytania testu konkursowego  w drużynach czteroosobowych. Konkurs  będzie rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych:

I kategoria
uczniowie klas IV i V;

II kategoria
uczniowie klas  VI, VII i VIII.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości  ok. 10 000 ZŁ.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły, poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu), które należy złożyć do siedziby
Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminie do 22 lutego 2019 r.

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Z jednej placówki oświatowej można zgłosić jedną drużynę w danej kategorii wiekowej.
Szczegóły zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 Dodatkowych informacji udzielają:

Barbara Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski

Źródło: Starostwo Wołomińskie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.