IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego

W dniu 27 lutego br.,  w Szkole Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie odbył się już po raz czwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego

Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, zaś współorganizatorem Powiat Wołomiński oraz Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie.
Wsparcia w postaci patronatu finansowego udzielił Wójt Gminy Klembów. Patronat honorowy nad imprezą objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, a patronem medialnym było Radio FAMA i TVP3 Warszawa. Ponadto wsparcia finansowego udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie, dzięki której przez cały czas trwania turnieju prowadzone były zajęcia i konkursy z nagrodami w ramach profilaktyki uzależnień. Pyszną grochówkę dla wszystkich zawodników współfinansowała firma cateringowa „U Barbórki” p. Bartłomieja Seżenia.

Sportowe święto rozpoczęła p.  Sylwia Kielczyk, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku wspólnie z p.  Andrzejem Olszewskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie, p. Arturem Dzięciołem reprezentującym Wójta Gminy Klembów oraz p. Agnieszką Gietka – Barańską, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie i p. Tamarą Barańską byłą kierownik GOPS w Klembowie.

Turniej skierowany był do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi ze Szkół i Ośrodków z terenu powiatu wołomińskiego i powiatów ościennych.

Rozgrywki przeprowadzone zostały w czterech kategoriach sprawnościowych:

  • dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
    lub znacznym,
  • chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W tegorocznym święcie tenisa stołowego wzięło udział około 90 zawodników
z 11 szkół i placówek.

Głównymi celami imprezy było: rozpowszechnianie różnych form aktywności fizycznej, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, integracja uczniów z gmin ościennych poprzez współpracę i rywalizację sportową oraz promowanie szkoły jako propagatora tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na dziewięciu stołach toczyła się zacięta walka o każdą piłeczkę. Nie było straconych zagrań, a o zwycięstwach decydowały detale.

W trakcie turnieju każdy z zawodników mógł uzupełnić stracone kalorie, udając się
na słodkie co nieco oraz gorący posiłek.

Po trzech godzinach tenisowe pojedynki dobiegły końca. Przyszła pora na uroczyste wręczenie nagród. Pamiątkowe puchary, medale i komplety upominków dla każdej
ze szkół i placówek wręczali Pani Agnieszka Sosnkowska Sekretarz Gminy Klembów, Pan Andrzej Olszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie, Pani Agnieszka Gietka – Barańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klembowie oraz Pani Sylwia Kielczyk Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy dostali medale, a wszyscy pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pamiątkowe podziękowania otrzymali również sędziowie – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie.

Piłeczka pozostaje w grze.

Piotr Dereszewski

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.