Jak pracują nasi radni?

 

Za kilka miesięcy po raz czwarty będziemy wybierali Radę Powiatu Wołomińskiego. Czym zajmuje się to ciało samorządowe, ile kosztuje rocznie budżet państwa? Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Ocenę pracy samorządowców pozostawiamy Państwu

Kontynuujemy publikację materiałów w cyklu dotyczącym zaangażowania radnych w prace rad oraz komisji branżowych właściwych do których dobrowolnie zgłosili swój akces. Dziś (w tabeli na stronie 3) znajdziecie Państwo informacje dotyczące Rady Powiatu Wołomińskiego. Z tabeli można dowiedzieć się w ilu komisjach radny pracuje. Wynika z niej również na ilu komisjach nie był obecny. Podsumowaliśmy też roczny przychód każdego z radnych z pracę w radzie.

Rada Powiatu składa się z 29 radnych. Statut Rady Powiatu określa, że to radni wybierają władzę wykonawczą czyli Starostę oraz Zarząd (w gminach władzą wykonawczą jest Burmistrz). W związku z tym radni wchodzący w skład Zarządu są znacznie więcej obciążeni pracą. Z projektami uchwał zapoznają się podczas pracy w Zarządzie przygotowując je pod obrady Rady.

W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Maciej Urmanowski ? Starosta, Ryszard Węsierski ? Wicestarosta, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska oraz Hanna Szyszkowska.

Z projektami uchwał które później trafiają pod obrady Rady Powiatu i są przez tę radę uchwalane radni zapoznają się na komisjach branżowych do których swój akces zgłaszają dobrowolnie zgodnie ze swoimi kompetencjami i zainteresowaniami. W Radzie pracą najbardziej obciążony jest Przewodniczący w tym przypadku Edward Olszowy a w razie jego nieobecności (np. z powodu choroby) ? zastępcy: Tadeusz Wiśniewski i Marta Rajchert. Jednym z obowiązków przewodniczącego jest przygotowanie porządku obrad i prowadzenie sesji. – W znacznie większym stopniu niż pozostali radni, poza członkami Zarządu, są przewodniczący komisji branżowych. Przewodniczący Rady czy Komisji nie może przyjść na spotkanie z radnymi nieprzygotowany. Więc należy spojrzeć trochę inaczej na nieobecności podczas różnych komisji członków Zarządu bądź przewodniczących innych komisji ? podkreśla Edward Olszowy, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego. – Przyznam, że przewodniczący stałych komisji pracują bardzo dobrze. Pracy jest dużo w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Skarg i Wniosków i są to, tak uważam, dobrze pracujące komisje. Nie mam również uwag do pracy pozostałych komisji ? dodaje nasz rozmówca.

W ostatnich latach do przewodniczących rad naszego powiatu trafia coraz więcej skarg od mieszkańców na urzędy różnego szczebla. W radach skargami takimi zajmują się specjalnie do tego celu powołane komisje. – Problemy, ich zakres i ilość jakie trafiają do naszej Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków powodują, że Komisja ta ma coraz więcej pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy z różnych zakresów. Sprawy są bardzo złożone, często przedawnione. Należałoby się zastanowić czy nie nadszedł czas, aby wzmocnić pracę tej komisji jak również Komisji Rewizyjnej poprzez zatrudnienie prawnika na potrzeby Biura Rady i tych właśnie komisji ? mówi przewodniczący Olszowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, podobnie jak Igor Sulich z wołomińskiej rady, zauważa, że radni dość często opuszczają salę obrad przed końcem posiedzenia.

– Ubolewam nad tym, że spora grupa radnych wychodzi przed końcem sesji Rady, usprawiedliwiając to bardziej lub mniej ważnymi powodami – podkreśla.

Z zestawienia frekwencji na komisjach i sesjach na uwagę zasługują: Wiesław Mędrzycki na 97 spotkań komisji, których jest członkiem był obecny na wszystkich, Mirosław Bujalski – jedna nieobecność, Andrzej Olszewski – dwie nieobecności…

W Radzie Powiatu Wołomińskiego pracują następujące komisje pod przewodnictwem wymienionych osób: Komisja Finansowa – Wiesław Mędrzycki, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – Janusz Chibowski, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – Andrzej Olszewski, Komisja Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej -Małgorzata Łoń, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – Krzysztof Strzałkowski, Komisja Statutowa – Komisja Doraźna – Tomasz Szturo, Komisja do Rozpatrywania Skarg i Wniosków – Komisja Doraźna – Paweł Porębski, Komisja Rewizyjna – Michał Kulczycki, Komisja ds. Planu Rozwoju Lokalnego- Komisja Doraźna – Ireneusz Maślany.

Na wtorkowej Sesji przekazaliśmy radnym ankietę z kilkoma pytaniami dotyczącymi pracy radnego prosząc w imieniu Czytelników „Życia” o dobrowolne ich wypełnienie.

O efektach tej ankiety poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

 

Teresa Urbanowska

8 przemyśleń nt. „Jak pracują nasi radni?

 1. Jak widać na załączonym obrazku, nasze już nie -?tanie ciepełko? Przewodniczący, Prezes Edward Olszowy obok brylowania nie tylko na łamach sponsorowanych artykułów, przoduje również w absencjach i gratyfikacjach w Radzie Powiatu. Jedno co pociesza to jakaś tam oszczędność w budżecie powiatu, bowiem przy 100% frekwencji kosztowałby podatników blisko dwa razy więcej tj. około 50 tyś. rocznie. Nie spodziewałam się, że tyle nas kosztują samorządowcy od siedmiu boleści. Panowie Prezesi i Dyrektorzy zanim zdecydujecie się na apanaże w samorządzie, zajmijcie się wpierw wynikami firm mających służyć mieszkańcom. Krążąca opinia, że ciepło w Wołominie jest jednym z najdroższych nie wystawia Olszowemu dobrego świadectwa. Nie dziwią już nikogo ceny ciepła ,wody i kanalizacji jakie za rządów Mikulskiego oraz jego towarzyszy z SKW wywindowano na szczyty możliwości w wyniku ?radosnej” inwestycyjnej twórczości.

 2. Rację masz TeSo, głosują nie ufoludki,
  wybierają takich obojętniaki i głupki,
  jednemu coś obieca, drugiego przekupi,
  przy okazji dla kasy też długiem udupi.

 3. Coraz gorzej, na tyle źle, że należy im definitywnie podziękować.

 4. Może i trzeba się lepiej przyłożyć do tych wyborów…ale niestety…jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził

 5. W tym wszystkim nie chodzi o to aby wszystkim dogodził. Najważniesze jest by nie był ubezwłasnowolnionym zakładnikiem własnego ugrupowania patrz lidera. Mają podejmować decyzje o merytoryczne, a nie polityczne przesłanki. Praktyka dowodzi twierdzenia o wyobcowaniu się z lokalnej społeczności jaka wybrała natychmiast po powołaniu. Gry o władzę i pozycję przesłaniają interes mieszkańca jaki mieści się w portfelu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.