Jak wylicza się podatek dochodowy dla firm cz. III

Wielu początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców nie do końca zna zasady obliczania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

W tym artykule przedstawiamy krok po kroku sposoby liczenia zaliczki na podatek dochodowy w trzech najczęstszych formach opodatkowania, czyli:
Podatek progresywny (zwany potocznie podatkiem na zasadach ogólnych),
Podatek liniowy 19%,
Ryczałt ewidencjonowany.

Obliczanie podatku dochodowego – podatek zryczałtowany
Obliczanie podatku dochodowego przy tej formie opodatkowania jest prostsze niż w dwóch poprzednich. W takiej sytuacji, nie bierzemy pod uwagę kosztów, które podatnik poniósł, aby uzyskać przychód. Pod uwagę brana jest jedynie kwota przychodów, którą ewentualnie pomniejszyć można o zapłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu należnego podatku, podatnik ma możliwość obniżyć go o opłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stawki podatkowe przy ryczałcie są oczywiście odpowiednio mniejsze, co sprawia, że w niektórych działalnościach ta forma opodatkowania może być bardzo korzystna.

Jak obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy krok po kroku:
1. Od kwoty przychodu należy odjąć opłaconą w danym okresie rozliczeniowym składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.
2. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych oraz pomnożyć przez wartość stawki procentowej podatku dotyczącej tego rodzaju przychodu (wykaz stawek dla przychodów z konkretnych rodzajów działalności można znaleźć w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
3. Od uzyskanej kwoty podatku do opłacenia należy odjąć kwotę opłaconej w danym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie cała składka) oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.
4. Kwotę podatku zaokrąglamy do pełnych złotych i wpłacamy do urzędu skarbowego.

http://wiedzaifinanse.pl/baza-wiedzy/rachunkowosc/podatek-dochodowy/jak-wylicza-sie-podatek-dochodowy-dla-firm-cziii

Opracował:
Jacek Czarnecki
Kancelaria
Podatkowa Skłodowscy

reklama skłodowscy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.