Janusz Piechociński – Co zrobiłem dla Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego?

Wybory to czas obietnic i deklaracji. Przez lata służyłem mieszkańcom powiatów podwarszawskich. Inicjowałem różne przedsięwzięcia, zdobywałem środki budżetowe i inwestycyjne. Jako poseł, radny i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska służyłem radą i pomocą, pomagałem przygotowywać wnioski, znajdowałem na nie środki. Nie marnowałem czasu na puste – polityczne czy personalne spory. Razem z lokalnymi samorządami wspólnie robiliśmy rzeczy konkretne i służące ludziom. Nie szczędziłem czasu na spotkanie i rozmowy dotyczące tego co razem możemy zrobić dla wspólnego dobra. Oto lista najważniejszych inwestycji i działań realizowanych przy moim udziale na Państwa terenie.

Za czasów mojego prezesowania w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wszystkie kompletne wnioski z terenu Powiatu Wołomińskiego zostały zrealizowane.

 

Gmina Dąbrówka

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Józefowie ? kwota 70 000 zł

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej we Wszeborach ? 68 646,00 zł

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dąbrówka ? 600 000 zł

Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów ? kwota przyznana: 900 000 zł

Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Lasków ? kwota przyznana: 601 575,-

III etap sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Lasków ? kwota przyznana: 877 000,-

Budowa bieżni sportowej 50 000 zł

Gmina Klembów

 

Wymiana okien oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie Starym: kwota ? 60 000 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej, Gmina Klembów: kwota ? 110 000 zł.

Klembów – budowa drogi dojazdowej ul. Miła: kwota – 100 000 zł.

 

Gmina Radzymin

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy etap pierwszy: kwota ? 250 000 zł.

Pielęgnacja pomników przyrody w wsi Arciechów: kwota ? 60 900 zł.

Budowa kolektora sanitarnego, grawitacyjnego wraz z przykanalikami ul. Głowackiego: kwota ? 346 000 zł.

Budowa przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym Manhattan: kwota ? 27 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego, Wicinki, Witosa, Kolejowej: kwota ? 217 000 zł.

Pielęgnacja drzew, pomników przyrody i o wymiarach pomnikowych na terenie Miasta i Gminy Radzymin: kwota ? 66 200 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji we wsi Słupno: kwota ? 220 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dzielna, Wierzbowa: kwota ? 170 000 zł.

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie: kwota ? 24 000 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Radzyminie: kwota ? 100 000 zł.

Docieplanie ściany zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr. 2 w Radzyminie: kwota ? 24 000zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Hallera, Świerkowej: kwota – 100 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku we wsi Słupno: kwota ? 120 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji w ul. Waltera: kwota ? 160 000 zł.

Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Słupnie: kwota ? 10 000 zł.

Modernizacja systemu grzewczego i wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nadmnie: kwota ? 32 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Żeromskiego, Jana Pawła II: kwota – 60 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Kolejowej: kwota ? 350 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przekanalikami do posesji w ul. Weteranów, Krótkiej: kwota przyznana – 297 000 zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Mokre: kwota przyznana: 100 000 zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Łosice: kwota przyznana – 100 000 zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nadma: kwota przyznana – 300 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta, Dolnej, Zapolskiego, Norwida: kwota przyznana 1 250 000 zł

Wykonanie boiska przy sp nr 2 Słupno: kwota 30 000 zł

 

Gmina Tłuszcz

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuszczu: kwota ? 672 857 zł.

Budowa kolektora sanitarnego w Tłuszczu: kwota ? 465 151 zł.

Odbudowa ? modernizacja zbiorników wodnych (rewitalizacja) we wsi Mokra: kwota ? 42 000.

Budowa kanału sanitarnego dla północnej części miasta w ramach drugiego etapu ul. Wiejskiej: kwota ? 620 000 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tłuszczu: kwota ? 120 910 zł.

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Postoliskach: kwota ? 63 000 zł.

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ołdakach: kwota ? 76 000 zł.

Budowa wodociągu dla północnej części miasta Tłuszcz: kwota ? 500 320 zł.

 

Budowa boiska sportowego w Postoliskach: kwota – 30 000 zł

Modernizacja odcinka drogi Jaźwie ? Zienkiewiczów: kwota – 50 000 zł

Modernizacja odcinka drogi Szczepanek ? Karolew: 50 000 zł

 

Miasto Kobyłka

Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, Emilii Plater, Głowackiego, Jasińskiego: kwota ? 595 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaciszna, Bohaterów Ossowa: kwota ? 300 297 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Mareckiej: kwota ? 93 625 zł.

Renowacja rowu ?A? poniżej ul. Zagańczyka w Kobyłce: kwota ? 195 270 zł.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jędrzejek w ul. Chopina, Heweliusza, Matejki, Kopernika: kwota ? 108 109 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Szerokiej i Jeżynowej w Kobyłce: kwota ? 136 960 zł.

Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej: kwota ? 667 591 zł.

 

Miasto Ząbki

Budowa kanałów grawitacyjnych w ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Gałczyńskiego: kwota ? 191 940 zł.

Budowa kanałów grawitacyjnych w ul. Miłej w Ząbkach: kwota – 50 183 zł.

Budowa kanałów grawitacyjnych w ul. Brukowej: kwota ? 56 175 zł.

Budowa kanałów grawitacyjnych w ul. Świerkowej: kwota ? 35 131 zł.

Budowa kanałów grawitacyjnych w ul. 11 Listopada: kwota ? 61 914 zł.

Budowa kanału sanitarnego w ul. Wroniej: kwota ? 88 382 zł.

Budowa kanału sanitarnego w ul. Jeziornej: kwota ? 85 648 zł.

Budowa kanału sanitarnego w ul. Budkiewicza: kwota ? 66 857 zł.

Budowa kanału sanitarnego w ul. Kochanowskiego: kwota ? 150 000 zł.

 

Termo-modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1w Ząbkach: kwota przyznana -514 036,08

 

Budowa wodociągu osiedle Za Agromą: kwota przyznana – 198 660

 

Wodociąg osiedle Wojska Polskiego: kwota przyznana – 94 920

 

Budowa wodociągu w ul. Popiełuszki: kwota przyznana – 69 960

 

Wodociąg ul. Kopernika: kwota przyznana – 56 160

 

Magistralna sieć kanalizacyjna: kwota przyznana – 340 000

 

Gmina Jadów

Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji CO i ciepłej wody: kwota ? 60 000 zł.

Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji CO i ciepłej wody: kwota ? 31 000 zł.

Modernizacja kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana instalacji CO i ciepłej wody w Szkole podstawowej w Urlach: kwota ? 88 000 zł

Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy w Jadowie: kwota ? 50 000 zł

Modernizacja kotłowni w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jadowie: kwota ? 28 500 zł

Remont Sali gimnastycznej w Urlach: kwota 30 000 zł

Przebudowa drogi gminnej Wójty ?Zawiszyn: kwota ? 200 000 zł

 

Gmina Poświętne

 

Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu Star 266 dla OSP w Ruczajach Polskich: kwota ? 30 000 zł.

Wyposażenie w sprzęt sportowy boiska przy SP i G: kwota – 14 000 zł

Modernizacja drogi gminnej w Nadbieli: kwota ? 200.000 zł

 

 

Gmina Strachówka

 

Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Strachówce: kwota ? 54 837 zł.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Księżyki: kwota ? 200.000 zł

 

Miasto Zielonka

 

Likwidacja oczyszczalni ścieków: kwota dofinansowania – 277 700 zł

Renowacja rowu Magenta: kwota dofinansowania – 287 920 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Zielonka w ul. Ks.Skorupki, Staszica i Kołłątaja: kwota ? 260 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza: kwota ? 90 000 zł

Kanalizacja Zielonka Centralna, etap V ? kanalizacja w ul. Kolejowej c.d.: kwota ? 300 000 zł

Kanalizacja Zielonka Centralna, etap V ? kanalizacja w ul. Ks. Skorupki: kwota ? 148 377 zł

Kanalizacja Zielonka Centralna, etap V ? kanalizacja w ul. Mareckiej i Kolejowej: kwota ? 306 969 zł

Renowacja Rowu Magenta ? etap II dł. 100Mb: kwota ? 104 971 zł

Kanalizacja Zielonka Centralna, etap V ? kanalizacja w ul. Sienkiewicza i Łukasińskiego : kwota – 172 804 zł

Budowa zbiornika wody pitnej przy SUW, ul. Inżynierska: kwota ? 156 380 zł

 

Miasto Marki

 

Budowa głównej przepompowni ścieków sanitarnych P-1: kwota ? 490 000 zł.

Budowa wodociągu w technologii PE w ul. Gen. Zajączka i Sportowej w Markach: kwota ? 300 000 zł.

Budowa wodociągu w ul. Legionowej w Markach: kwota ? 180 000 zł.

Budowa wodociągu w ul. Szczęśliwej, Wspólnej, Brzozowej, Dużej w Markach: kwota ? 260 000 zł.

Budowa wodociągu w ul. Czarneckiego, Orzeszkowej, Olsztyńskiej, Piłsudskiego: kwota ? 135 000 zł.

Budowa wodociągu w ul. Pomnikowa, Chocimska, Pieniężna, Odrwążna, Wenecka: kwota ? 490 000 zł.

Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej w Markach: kwota ? 440 000 zł.

 

Miasto i Gmina Wołomin

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Helenówek: kwota ? 410 000, 480 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Laskowej, Gdyńskiej w Wołominie: kwota ? 40 355 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie: kwota ? 242 276 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipiny Kąty, Kościuszki, Wolska i Parkowa: kwota ? 186 889 zł.

Budowa sieci wodociągowej we wsi Duczki, ul. Przytorowa i Lipowa: kwota ? 121 414 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej i Koloni Grudek w Lipinach: kwota ? 129 677 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzykiewicza we wsi Leśniakowizna: kwota ? 125 665 zł.

Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej w Wołominie: kwota ? 1 634 448 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej w Wołominie: kwota ? 83 337 zł.

 

Zadania Samorządu Powiatowego

 

– Modernizacja systemu ogrzewania, podłączenie do miejskiej sieci cieplnej – dotacja   30.000 zł

– Zalesienia gruntów porolnych na terenie Powiatu Wołomińskiego ? dotacja 16.572 zł

– Podłączenie Zespołu Szkół do miejskiej sieci cieplnej ? pożyczka 62.600 zł z czego umorzono 12.520 zł oraz dotacja 15.650 zł

– Zmiana ogrzewania węglowego na gazowe w budynku II LO w Radzyminie ? pożyczka 126.800 zł, dotacja 31.700 zł

– Zmiana ogrzewania węglowego na gazowe w LO w Tłuszczu ? pożyczka 64.000 zł, umorzono 12.800 zł, dotacja 16.000 zł

– Odnowienie terenu pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie – dotacja 25.582 zł

– Zmiana ogrzewania węglowego w budynku Zespołu Szkół ? pożyczka 50.000 zł z czego umorzono 15.000 zł

– Zmiana ogrzewania węglowego w budynku Starostwa Powiatowego ? pożyczka 50.000 zł, umorzono 15.000 zł

– Zmiana systemu ogrzewania węglowego w budynku Zespołu Szkół ? pożyczka 47.700 zł, umorzono 14.10 zł

– Zakup i montaż platform pod gniazda bocianie – dotacja 28.030 zł

– Konkurs ekologiczny ? dotacja 20.000 zł

– Docieplenie i wymiana okien w budynku Z. Sz. w Zielonce ? pożyczka 247.912 zł, umorzono 89.238 zł

– Zakup 7 aparatów powietrznych nadciśnieniowych na potrzeby KP PSP w Wołominie ? dotacja 8.000 zł

– Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń ? pożyczka 169.450 zł, umorzono 67.780 zł

– Zakup motopompy dla PSP – dotacja 10.000 zł

– Wymiana okien w budynku starostwa ? pożyczka 83.116 zł, umorzono 33.246 zł

– Odnowienie terenu pożarzyska – dotacja 31.473 zł

– Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla KP PSP ? pożyczka 300.000 zł

 

Do tego dochodzi jeszcze olbrzymia pomoc dla jednostek OSP.

Jako szef Komisji Infrastruktury wprowadziłem do planu centralnego inwestycje drogowe w warszawskim węźle transportowym na ponad 10 mld złotych, współtworzyłem Kolej Mazowiecką i zapewniłem jej środki na tak potrzebne zakupy nowego taboru, pilnowałem aby były środki na modernizację linii kolejowych. Wszystkim samorządowcom dziękuję za okazywaną życzliwość, współpracę i porozumienie. POROZUMIENIE służy Ludziom.

 

Janusz Piechociński

47 lat, absolwent i pracownik naukowy warszawskiej SGH,1999-2002 Prezes WFOŚIGW na Mazowszu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego, dwukrotnie w rankingu POLITYKI wybrany najlepszym parlamentarzystą. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i dzisiaj Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku Mazowsza, ekspert ds. procesów inwestycyjnych i infrastruktury w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat PSL na Ministra Transportu i Infrastruktury