Kalendarz wyborczy

13 października mieszkańcy naszego kraju mogą wziąć udział w wyborach do Sejmu oraz do Senatu. Przypominamy, kto i jak może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

Kalendarz wyborczy

do 23 września 2019 r. 

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do 30 września 2019 r. 

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r. do godz. 24:00          

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 3 października 2019 r.           

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów

do 4 października 2019 r.           

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 października 2019 r.           

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

11 października 2019 r. o godz. 24:00   

– zakończenie kampanii wyborczej

13 października 2019 r. w godz. 7:00 – 21:00     

przeprowadzenie głosowania

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do 30 września 2019 r.

JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE ? ZOBACZ FILM PKW

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Marki najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ? ZOBACZ FILM PKW

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00

W razie wyjazdu

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? – ZOBACZ FILM PKW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.