Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie

Z uwagi na upływającą z dniem 8 czerwca 2021 r. kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, powołanej Zarządzeniem Nr 120.125.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44 b i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), informuję organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu wołomińskiego o możliwości zgłoszenia po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

  1. W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej zgłoszenie, imię nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady. Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele zgłaszającego.

  2. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

  3. Zgłoszenia kandydatów (na formularzu dostępnym wraz z ogłoszeniem na stronie powiatu wołomińskiego www.powiat-wolominski.pl) należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w lub złożyć w Kancelarii Starostwa do 24 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołominie).

  4. Powołanie przez Starostę Wołomińskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

  5. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Co dalej z węzłem „Wołomin” przy trasie S8?

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców Powiatu Wołomińskiego otwarciem węzła „Wołomin”, starostwo informuje, ze  Adam Lubiak – Starosta Wołomiński odbył spotkanie w siedzibie [...]
0 komentarzy

Otwarcie zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej w Wołominie

W piątek, 27 maja br. Starosta Wołomiński Adam Lubiak zorganizował briefing prasowy poświęcony oddaniu do użytkowania zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej  w Wołominie [...]
0 komentarzy

Z ułanami pójdę w cwał – Kawaleria dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego

Już w niedzielę druga edycja  Biegu Gońca. Będą to niecodzienne zmagania sportowe na Błoniach Ossowskich, w miejscu historycznych wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską [...]
0 komentarzy
Oświadczenie UM Wołomin

Oświadczenie UM Wołomin

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat sytuacji zwierząt w domu śp. Agaty Bochenek, radnej Rady Miejskiej w Wołominie informujemy, że podjęliśmy [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 27 maja do 2 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Otwarcie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radzyminie

Otwarcie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radzyminie

„Inwestujemy w diagnostykę” pod takim hasłem  24 maja 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej. To pierwsza, prowadzona przez podmiot [...]
0 komentarzy
Strażacka kronika zdarzeń

Strażacka kronika zdarzeń – 16-22 maja

Do poważnego wypadku, w którym uczestniczyły dwa pojazdy osobowe doszło w Emilianowie. Nadal najwięcej wezwań strażacy z naszego powiatu otrzymują do wypadków drogowych [...]
0 komentarzy

Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 12 maja 2022 roku około godziny 17.10 w miejscowości Kobyłka na skrzyżowaniu ulicy Poniatowskiego z [...]
0 komentarzy

Dni Miasta Kobyłka

Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć i dyrektor MOK Kobyłka Agnieszka Kacprzak zapraszają na Dni Miasta Kobyłka 2022 Wyjątkowe Dni Miasta Kobyłka, będą obfitowały [...]
0 komentarzy
Utrudnienia na Żołnierskiej i Marsa

Utrudnienia na Żołnierskiej i Marsa

W czwartek, 19 maja, wieczorem zamknięty został przejazd ulicą Żołnierską (dołem) od strony Rembertowa, na odcinku od najazdu na istniejącą estakadę do skrzyżowania [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.