Kiedy można ściąć drzewo?

O przepisach i zasadach obowiązujących w przypadku wycinki drzew rozmawiamy z Radosławem Wasilewskim, wiceburmistrzem Wołomina.

– Czy na swojej własnej posesji możemy wyciąć drzewo, kiedy tyko chcemy?
– Nie do końca. Wycięcie drzew nieowocowych, starszych niż pięcioletnie, wymaga uzyskania urzędowego zezwolenia. Wydaje ją burmistrz na wniosek posiadacza nieruchomości. Zgoda jest wymagana nawet, jeśli są to samosiejki lub rośliny obumarłe. Na zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne zezwolenie nie jest wymagane. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

– Jak można uzyskać taką zgodę?
– Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska UM. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie posiadacza oraz właściciela nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, musi dołączyć zgodę właściciela), nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

– Czy to oznacza, że nie mozemy na własnej posesji pozbyć się żadnych drzew?
– Są oczywiście sytuacje, w których zgoda nie jest potrzebna. Bez zezwolenia można wyciąć drzewa i krzewy: – owocowe – których wiek nie przekracza 5 lat – niszczące nawierzchnię dróg lub ograniczające widoczność na drodze – utrudniające widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniające eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujące tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych – stanowiące przeszkody lotnicze.

Wycięcie drzew kosztuje nie małe pieniądze. Opłat za usuwanie drzew nie pobiera się m. in. w przypadku zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub ich mieniu, drzew obumarłych, usuwania topól o obwodzie powyżej 100 cm (mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi), jeżeli zostaną zastąpione innymi nasadzeniami drzew. Wycięcie drzew bez zezwolenia podlega karze administracyjnej.

Jest ona uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo jest starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w inne miejsce lub zasadzenia innej roślinności.

Ubiegający się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów władający terenem powinien złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, tel. 022 763 31 19.
Podstawa prawna: ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880).

Redakcja

Jedno przemyślenie nt. „Kiedy można ściąć drzewo?

  1. wiedzialam ze nie mozna wycinac drzew ale owocowe chore wycielismy i przy okazji chory zywoplot spalony przez sasiada dlugosc cztery metry sasiad nas podal ze skarga do urzedu miasta co mamy zrobic jakiej kary mozemy sie spodziewac ? nadmieniam ze w zamian nasadzilam nowy poprostu chcialam zadbac o wyglad swojego podwora dzieuje za porady

Możliwość komentowania jest wyłączona.